Др. М. Галущинський

Стоваришення учеників, їх кружки — се тільки мала частина із великого клича, що розходиться по цілому світови, а ним є самодіяльність і самостійність учеників, їх спроби власного духового самоозначення і т. д.
12.05.20 | | в 1918-у
Український нарід не зліплений з иншої глини як польський. Для його народньої душі важні ті самі права, що для польської.
04.02.20 | | в 1918-у
Що свідомійші одиниці находяться під скріпленою увагою адміністраційних і жандармських органів. Велика скількість власних громадян на еміґрації. У провідників дотеперішнього народнього життя йде спір за "орієнтацію".
26.01.20 | | в 1918-у
Числити на чужі сили, а особливо на сили антанти, це не тільки самообман, але це булоби впрост злочином. Війська антанти готові кождої хвилі ввійти на теріторию України на запрошеннє українського уряду, але коли вони тут не найдуть ніякої реальної сили, на якій уряд мігби уперти ся, готово повторити ся на те саме, що зробили Німці з Центральною Радою.
21.02.19 | | в 1918-у