Олена ЛИЧКОВСЬКА

Біопсихосоціальна модель в підході до лікування людей – це чергова зміна парадигми медичної науки, що передбачає зовсім інші, аніж до цього, стосунки між лікарем та пацієнтом