Яр. Олесницький

Відвага і трусливість. — Питанє актуальне, що занимає перед усїм кождого, хто брав або бере активну участь в війнї. Питанє, о якім жовнїри говорять богато між собою, з другими одначе говорять рідко і нерадо про него. А так само мало пише ся про се. А коли вже говорить ся або пише, то дїєть ся се переважно не щиро. А дїєть ся так задля стиду. Лежить се вже в натурі людській передовсїм в натурі мущини, що кождий уважає за конечне видати ся перед другими, а навіть сам перед собою героєм, відважним, таким, що не лякає ся, не боїть ся.
13.04.18 | |