М. Драгоманов

Львівска "Правда" виставля себе органом украйінского руху і в Росіі. Отже той орган на скрізь перенятий духом старозаконної національної нетерпимости в поглядах на сусідів наших Великорусів. Ось тому новійші докази з остатного випуску "Правди" (том III, вип. VII).  
15.05.90 | Росія |