Oeu.

  Стрілець Т. Мо—вич удав ся при кінци цьвітня в Карпати, вернув тепер до Відня, щоби долагодити важні справи, і оповів менї свої вражіня з огневої лїнїї.   Сїм коний ішло від стрілецького курінного трену до огневої лїнїї в Головецьку. Кождий нїс на хребтї по чотири круглі сагани з теплою стравою. Я прилучив ся до товаришів, що вели конї за узду, і зайшов з ними через верхи і лїси за дві години до Головецька. Гармати шуміли лїсами, але лише від часу до часу. Товариші казали менї, що се вже відпочинок по вчерашній борбі.  
15.05.15 | Маківка |