Jozef Bialynia Chołodecki

  Wyszła właśnie z druku praca dr. Aleksandra Czołowskiego, w przekładzie na język rosyjski p. t. "Lwów wo wremiena russkawo władyczesłwa". Oryginał polski wydany w r. 1891, został obecnie przejrzany i uzupełniony przez autora. Zajmujący i aktualny temat, tudzież obiektywność autora, jak zaznacza w przedmowie wydawca poseł D. Czichaczew, spowodowały wydanie rosyjskie.  
10.04.15 | Львів |