Львів

У Львові дня 11 н. ст. жовтня 1889.   Недобре зачав вчера галицкій сойм краєвий свій новий шестилїтний період.   Безвзглядність і нетерпимість Поляків супротив Русинів показалася в цілій своїй силї. Отсе головні моменти з вчерашного засїданя соймового.  
11.10.89 | Львів |
У Львові 22 липня (3 серпня) 1889.  
03.08.89 | Львів |
У Львові 19 (31) ліпня 1889.  
31.07.89 | Львів |
  Вчера вечером поминали львівскі Русини память смерти невіджалованого патріота, организатора — основателя та першого редактора "Дїла" — величавим концертом. Заслуги пок. Володимира Барвіньского, помершого перед шести лїтами, певно свіжо в памяти кождого Русина, а все таки кождий причинок до характеристики думок, поглядів і дїяльности того завчасно згасшого патріота кождий щирий Русин прийме з найбільшою приятностію.  
13.04.89 | Львів |
У Львові дня 18 (30) марта 1889.  
30.03.89 | Львів |
У Львові дня 2 (14) марта 1889.  
15.03.89 | Львів |
І. Рускі посли.  
20.02.89 | Львів |
    ("Czas" о Русинах. — Петербурскій "Кraj" про акцію виборчу Русинів. — Полемика коломийскої "Ради русскої" з "Червоною Русею".)  
20.12.88 | Львів |
Які прикрі часи Галицка Русь переживає нинї в Австрії і як при конституції 1867-го року годї їй доборотись того, що їй правно належиться і чого не відмавляєсь нїякому другому народови в Австрії, — о тім свідчить безуспішна від кількадесяти вже лїт ведена боротьба о письмо руске.  
26.11.88 | Львів |