◦ ◦ ◦ ◦

Анґлійська преса про положення в Румунії.

 

Часопись "Тімес" приносить під датою Берн, 19. лютого телєґрафічне звідомлення свого кореспондента про критичне положення в Румунії. Депеша говорить про застрашуючу нужду румунського населення, про величезну дорожню та кладе натиск на конечність безпроволочного запровіянтовання Румунії з боку Антанти в ціли уникнення недалекої катастрофи.

Анґлійський часопись "Манхертер Ґуардіян" з 21. лютого приносить вісти про поширення опозиції проти большевиків серед російського робітництва. Подає також докладні звідомлення про велику побіду ґенерала Денікіна і Краснова над большевиками. Обох їх а головно першого незвичайно вихвалює часопись.

Денікін мав цілковито розбити большевиків на просторони 300 анґ. миль в тій борбі мали большевики стратити понад 130.000 полонених, около 100 армат та богато иншого воєнного матеріялу.

Ся побіда дала Денікінови в руки цінні нафтові жерела в Гроснас та дала йому злуку з військами ґенерала Томзона. В кінці говориться про війну Українців з большевиками про заняття большевиками великої части України, та про слабі сили Українців в борбі з большевиками.

Анґ. часопись "Дайлє телєґраф" з 22. лютого доносить про успіхи бритийської армії в операціях проти большевиків на Мурманському побережу. Большевики потерпіли великі втрати.

 

Позичка Антанти для Австрії.

 

ВІДЕНЬ, 18 марта. У Відні прийшло до порозуміння між правительствами і місією Антанти в справі позички. Австрія дістане від Франції, Анґлії і Італії. 30 міліонів долярів. Часть з них піде на закупно збіжа в Арґентині.

 

Німецькі посли їдуть до Парижа.

 

ПАРИЖ, 17 марта. Німецькі мирові посли прибудуть до Парижа між 23 а 25 марта, щоби заключити остаточний мир з Антантою.

 

Поляки вицофують своє майно з Відня.

 

З ПЕРЕМИШЛЯ ДО ЛЬВОВА. Радіо з 17. ІІІ. (Адреса бракує). Вицофуємо з Відня наші льокати в готівці і ефектах. В середу відійде правдоподібно спеціяльний потяг. Просимо для директора Армульовича о повновласть і інформації. Філія в Кракові. Команда військ ґенерала Івашкевича.

 

Злука Польщі з Францією.

 

МОСКВА, Радіо з 17. ІІІ. Gazeta warszawska повідомляє, що в француских воєнних кругах обговорюється проєкт сполучення Польщі з Францією через залізничу лінію, якаб вела через Швайцарію, Тироль, Чехію, в сей спосіб далобся замкнути Німеччину між Францію і Польщу і цілковито обезвладнити під воєнним взглядом.

 

Революція в Бельґії.

 

БЕРЛІН, 17. марта. Після не потверджених ще досі з урядової сторони вісток, вибухла в Бельґії революція. В послідних днях відійшли більші відділи бельґійських і американських військ до Брукселі і Антверпи. Вістки подають, що король від'їхав до Анґлії, що стоїть в звязку з заворушеннями.

 

Анґлія не бажає знищення Німеччини.

 

БЕРНО, 16. марта. Анґлійські часописи ставляться прихильнійше до Німців. Анґлія не хоче цілковитого знищення і упокорення Німеччини, бо це викликало-би небезпечну реакцію, перед якою треба бути обережним.

 

Події в Берліні.

 

БЕРЛІН, 16 марта. Правительственні війська майже без бою заняли Ліхтенберґ. Спартаківці опустили в ночи свої становища, полишаючи в них численну зброю. В Берліні відбуваються строгі ревізії і пошукування за збруєю.

 

Український голос

22.03.1919

До теми