Вечір української музики

Львів, 3-го січня.

 

Другий з черги концерт з нагоди Днів Української Культури — це вечір української музики, що відбувся 29-го ц. м. у залі кіна "Одеон". Участь у концерті взяли: д-р В. Вінницький, Г. Ширей-Кузьмина, Н. Артем'єва, Л. Деркач, Р. Савицький, В. Тисяк, Д. Йoxa, Струнний квартет у складі: В. Цісик, Р. Coгop, Б. Задорожний, П. Тесельський та Е. Курилович-Чапельська і О. Іхарів.

 

Концертну частину вечора попередило вступне слово д-ра В. Витвицького. Промова торкнулася трьох важних питань, зв'язаних з минулим і сьогочасним української музики, а саме: 1. Чи в нашій музиці останніх десятиліть слідний поступневий розвиток?, 2. Яке місце займає українська музика у цілому української культури. 3. Яке відношення нашої музики до загальної всесвітньої музичної культури.

 

Д-р Витвицький накреслив poлю Миколи Лисенка, піддаючи критичній оцінці деякі погляди і вислови про кoмпoзитора та з'ясував значіння Лисенка як основоположника національного напрямку в українській музиці; звернув увагу на безупинний розвиток нашого музичного мистецтва, що від часів Лисенка аж до сьогодні, виповнюючи дотогочасні прогалини (напр. інструментальна музика) обхоплює майже всі ділянки музики і витворює своєрідний стиль. В обговоренні другого питання промовець ствердив, що наша музика не досягла ще рівня інших ділянок нашої культури і звернув увагу на залежність музики від економічних чинників, які, на жаль, у великій мірі, стають на перешкоді. Тільки спільним зусиллям цілого громадянства можна скріпити наш творчий потенціял до тої міри, щоб наша музика високого ступня внесла великі, тривалі, нові та досі незнані вартості у скарбницю загально-людської музичної культури. У цій справі, зв'язаній з третім питанням, промовець говорив про потребу здобувати вміння в орудуванні технічними засобами та творити своєрідний музичний стиль, що ішов би власним шляхом і був виявом своєрідних прикмет українського народу.

 

У концертовій частині виконано інструментальні твори і сольоспіви. З інструментальних творів почули ми чотирочастинний струнний квартет Вол. Костенка, написаний на основі поеми Т. Шевченка "Сон", у виконанні В. Цісика, Р. Согора, Б. Задорожного і П. Тесельського.

 

Виконавці квартету подали зміст твору у виді доступному для широких кол слухачів.

 

Загально цінений наш піяніст і проф. Р. Савицький виконав Барвінського прелюд е-моль і марш, Ревуцького пісню і Лисенка 2-гу рапсодію. Проф. Савицький є мистцем того роду, що головну увагу спрямовує не на чисто піяністично-бравурну сторону, а на його суттєвий музичний зміст, при чому вміє підпорядковувати деталі твору його головним формальним заложенням. Прикладом на таку інтерпретацію, що ціхує саме найкращих майстрів відтворчого мистецтва, було виконання варіяційного прелюду Барвінського, в якому поодинокі варіяції слідували по собі з незвичайною плястикою, а всетаки і форма, як цілість, не зазнала зайвого роздрібнення. Дуже музикально скрипачка Леся Деркач відіграла Барвінського "Сумну пісню" і Лисенка "Елегійне Капрічіо" з питомою для тих творів сентиментальною закраскою.

 

У вокальній частині програми брали участь: Г. Ширей-Кузьмина, що диспонує дуже добрим голосовим матеріялом; вона відспівала Лисенка "Ой умер старий батько" і "Чумарочку", Грудина "Ти не прийшов в вечірний час" і Степового "Ой, тіш мене ненько"; п. Н. Артем'єва, в якої виконанні почули ми Фоменка "Перший грім", Косенка "Колискову", Артемовського перероблену пісню Оксани та "Гандзю". Оперний співак д-р В. Тисяк співав Людкевича "Спи дитинко моя"; "Ой вербо, вербо", Лисенка "Ой не шуми луже" і Січинського, "Думу про Ничая", здобуваючи, як завжди, заслужені оплески. На закінчення концерту проф. Д. Йоха з питомою йому прецизністю виконав Степового "Ізза гаю", Косенка "Закувала зазуленька", Лиська "Сивий коню", Лисенка "Ой, ти місяцю, зоре". Твір Лисенка заслуговує на спеціяльне вражіння, як дуже цікаве опрацювання народньої пісні.

 

Як акомпаніятори брали участь: проф. Е. Курилович-Чапельська, Р. Савицький і молоденький, дуже спосібний О. Іхарів.

 

В цілому концерт був — і своїм добором програми, і зразковим виконанням — на дуже високому рівні. Численно зібраним слухачам дав він неначе перекрій і загальний образ тих здобутків, яких досягла українська музична культура.

 

Львівські вісті

04.01.1944

До теми