◦ ◦ ◦ ◦

Привітання Білорусинів.

 

Український Національний Союз одержав від старшини ради народніх міністрів білоруської Народньої Республіки таке привітання:

 

"Приступаючи з наказу ради Білоруської Народньої Республіки до формування нового кабінету, я посилаю свій щирий привіт Українському Національному Союзові, як справжньому представництву українського громадянства і висловлюю свою горячу віру, що білоруський національний уряд зможе встановити як найприязніші відносини з українським народом і що Українська та Білоруська держава одностайною та солідарною акцією добють ся признання від мирового конґресу своїю незалежности".

 

На це привітання Національний Союз постановив зробити відповідну відповідь.

 

Українська Національна Рада в Парижі.

 

Як повідомляли раніще часописі в Парижі зорґанізовалась Українська Національна Рада, якої метою є освітлення українського питання серед держав Антанти. На засіданні свойому дня 23 листопада звернулась вона до француського правительства з проханням визнати Українську Директорію на чолі з Винниченком.

 

По думці Національної Ради практично це можна перевести такими заходами;

 

1) Признати правительство Винниченка офіціальною деклярацією з боку Антанти.

 

2) Дати йому поважну поміч в боротьбі з большовиками, які загрожують орґанізації Української Держави.

 

2) Здержати масову висилку російських і українських полонених з Німеччини й Австро-Угорщини на Україну, яких там є 600—800 тисяч і представляють анархістичний елємент.

 

4) Негайно послати на Україну лєґіон, зложений з Українців, який є тепер у Франції на роботах разом з Росіянами (їх є 10—15 тисяч).

 

Канадійські Українці і Укр. Рада в Парижі.

 

Союз української преси та орґанізація українців у Канаді звернулась 24. листопада до Української Ради в Парижі з такою телєграмою — меморіялом:

 

Вас уповажнюють передати копію цього меморіялу імення канадських українців, кожному репрезентантові інтернаціональної мирової конференції, яка сьогодні зібрала ся на сесію в Парижі.

 

Пане!

 

З великою радістю вітаємо вас; ми триста тисяч українців у Канаді, з нагоди упадку деспотизму під спільними ударами демократії, опираючись на своє слушне домагання. Українці надіють ся, що сповнить ся їх гаряче бажання: Вільна й независима Україна. Звертаючись до вас, Пане, як до трибуна поневолених націй і репрезентанта принципів демократії, ми гаряче прохаємо вас в годину триюмфу поневолених націй ужити свого впливу на мировім конґресі в обороні цілковитої независимости України.

 

Прийміть, Пане, вислови нашої правдивої пошани.

 

Союз української преси українська орґанізація в Канаді.

 

Міністерство єврейських справ.

 

Вчора до голови Директорії завітала делєґація єврейських національних кол і мала з ним розмову в справі призначення на песаду міністра єврейських справ кандидата, якого мають єврейські національні кола.

 

Як ми чули з певних джерел, в українських соціялістичних колах вирішено запропонувати єврейським національним колам виставити кандидата на посаду міністра єврейських справ.

 

Кроваві дні в Берліні.

 

Радіо 26. XII. 1918. З Навен. Дня 24. XІІ. ц. р. виступили матрози оружно проти правительства Еберта і Гаазе хотіли вдерти ся до Палати. Війська вірні правительству, відповіли на це вогнем. Убитих і ранених матрозів 63 мужа, між військами правительства також чимало жертв. Бійка скінчила ся о 10-ій год. перед полуднем. Потім до 11-ої години тревали переговори, котрі скінчили ся обосторонним зложенням оружя. По полудни був спокій на всіх більших вулицях Берліна — лише матрози, котрі все ще не хочуть дати за виграну, збирали ся більшими і меньшими гуртками по вулицях.

 

З Німеччини.

 

Радіо з Навен 27. XII. 18. В Берліні арестовано богато людий підозрілих як противників революції. Між ними арестовано прінца Гогенльоге і барона Фірстенберґа.

 

"Vorwärts" виступає проти Лібкнехта.

 

Статею під заголовком "Маси на вулицю" закликує до демонстрацій на 29. XII. проти Спартаківців.

 

З Чех.

 

ПРАГА 28. XІІ. Крамарж заявив, що Чехословацька Республіка утворить ся за згодою коаліції в границях давного королівства Чех включаючи области замешкалі Німцями.

 

З Польщі.

 

Радіо з Варшави до Будапешту 28. XII. 1918. Німецьке Правительство в Берліні заявило, що воно не може згодити ся на вмашерованнє польського війська до Вільна.

 

Відхід німецьких військ з України.

 

Радіо 29. XII. 1918. Всі німецькі війська, які ще находять ся на Україні мають до 25. січня 1919. відійти з земель України. Насамперед відійдуть війська з лівого берега Дніпра.

 

Український голос

31.12.1918

До теми