◦ ◦ ◦ ◦

Від неділі, 5 грудня, до суботи, 11 грудня, затемнюємо вікна: початок: 16.40 год. кінець: 6.50 год.

 

Різдвяні вакації в українських школах Г. Г. Для українських шкіл різного роду, з уваги на українські святкові дні, треба було цю справу окремо управильнити. А саме: різдвяні вакації триватимуть від 6-го січня 1944 р. до 20-гo січня 1944 р. Таким чином останній день навчання буде 5-го січня 1944 р., а перший день навчання по вакаціях буде 21-го січня 1944 року.

 

Видавання дозволів на подорож. У зв'язку з нашою нотаткою про обмеження залізничих і автобусових переїздів для ненімців, що появилася у "Львівських Вістях" ч. 261 з 13-го листопада ц. р. повідомляємо про такі постанови Дирекції Поліції у Львові. Властивим до видавання дозволів на подорож є Поліційний Уряд місця замешкання. Складання прохань про видачу одноразового дозволу на подорож і видавання цих дозволів, переноситься для Львова на Міські Дільницеві Уряди. Формулярі прохань можна одержати в Дільницевих Урядах. Прохання полагоджується продовж 3-х днів. Ближчі дані дають Дільницеві Уряди.

Постійні дозволи на подорож видає Дирекція Поліції при пл. Смольки ч. 3. Прохання про видачу таких дозволів треба складати на фірмових формулярах, на яких треба написати ім'я і прізвище, професію, мешкання, подати число і уряд, який видав службову виказку зі знимкою і долучити посвідку Головної Господарської Групи (Охоронок 8), або якогось іншого німецького уряду.

 

Покликані до військової служби українські гімназійні учні дістають посвідку дозрілости. У Німеччині гімназійні учні 8-ої кляси, що їх покликано до війська й через те вони не мають змоги закінчити свої студії, одержують так звану посвідку дозрілости (Райфсферверк), яка дає ті самі права, що й матура.

Це запорядження поширене тепер декретом Правління Генеральної Губернії з дня 18-гo жовтня 1843 р. також на українських учнів признаних публичних українських гімназій. До цього подаємо такі пояснення: учнем 8-ої кляси треба вважати учня, що на основі річного свідоцтва перейшов із 7-ої до 8-ої кляси. Свідоцтво відходу з посвідкою дозрілости учень одержує на власне внесення, яке треба скерувати до дирекції школи через приналежну військову службову станицю. Безпосередньо після покликання до військової служби учень одержує спершу лише тимчасово посвідку, що після остаточного вступлення до війська йому признається свідоцтво відходу з посвідкою зрілости. Посвідка зрілости, що важна лише в німецькій мові, має такий дослідний текст: "На основі доказаного покликання до військової служби згідно з декретом Головного Відділу Науки і Навчання з дня 18-гo жовтня 1943. І 009340, признається учня дозрілим".

 

Не купуйте товар від незнаних фірм чи осіб! При нагоді провірки, що її проводили в останнім часі органи нагляду за цінами, стверджено цілий ряд випадків, що багато купців і ремісників купували товар від фірм, що їх назву не могли вони докладно подати, або, що їх на основі поданої назви, не можливо було віднайти, що перевірку цих фірм неможливо було провести. Це спонукує звернути увагу на те, що кожний купець, чи ремісник має обов'язок не купувати товар від незнаних фірм, чи осіб та, що він у кожнім випадку повинен докладно поінформуватися про своїх доставців, щоб могти кожночасно їх назвати та, щоб, на основі його вказівок, можливо було провести перевірку тих доставців.

Перш за все треба пам'ятати про доклад, ну і повну адресу фірми, а щодо незнайомих осіб треба домагатися, щоб вони виказалися своєю розпізнавчою картою. Купці і ремісники, що ухилятимуться віл цього обов'язку, повинні в майбутності рахуватися з тим, що органи нагляду за цінами, які до тепер у випадках порушення приписів щодо цін карали в першу чергу доставця, будуть їх самих притягати до відповідальности і накладати на них порядкові кари. За законами щодо цін являється каригідним не лише той, що продає товар за дорого, або виконує роботу в заміну за надто великі оплати, але також і той, що платить надто високу ціну чи оплату.

 

Рідна земля

05.12.1943

До теми