Лемківщина

Наша сьвітска інтелїґенция, а також всї сторонництва, орґанїзациї і товариства повинні тямити, що поборюючи православну пропаґанду, ломлять силу москвофільства. І то силу чинну, бо лише в сїм напрямі може русофільство виказати успіхи. Нинї хиба розпоряджаємо вже конечними засобами в людях, в справній орґанїзацийній машинї і виробило ся в нашій суспільности почутє безпроволочного усуваня всякого лиха, яке робить шкоди нашому национальному орґанїзмови.  
11.07.14 | Лемківщина |