Василь Чайківський

Для Українських Допомогових Комітетів це не нова справа. Якщо до 22. червня 1941 р. було на українських землях за Сяном і Бугом 563 сезонові садки, то в минулому році було вже 2.700 садків із 114.000 дітей, крім 410 постійних із 17.000 дітей.
08.07.44 | | в 1943-у