митрополит Шептицький

Текст промови митр. Шептицького в Палаті панів Райхсрату у Відні 28 лютого 1918 року: "по війні між наро­дами не має бути побідників нї побіжених, пануючих нї опанованих, а треба конче забез­печити згоду між народами. Ходить о етноґрафічні границї, о пра­во самоозначеня народів"
28.02.18 | | Минуле