Д-р Ярослав Олесницький

І. До порушеної в ч. 8613 Дїла справи контрактів нафтових, та поясненя п. Т. Реваковича в ч. 8615 подаю уваги та популярне поученє для наших людей, одначе з застереженєм, що не є се фахово правнича розвідка, а призначена більше для ляїків. В сих справах — та без застереженя авторських прав, яке додав до свого поясненя п. Т. Ревакович.   Тому, що в сїй справі звернув ся до мене наш "Сїльський Господар" о написанє популярної інструкциї, уважаю сю статю також за відповідь на сей зазив.  
01.04.14 | |