Впреосв. митрополит Сильвестер Сембратович повернув вчера з Підлютого до Львова.

 

Шини елєктричного трамваю у Львові уложено між инчими і в Рускій улици попри сам хідник і Успеньску церков. З уваги на се, що сю церков, одиноку в середмістю, відвідують вірні досить численно і що при такій вузкости улицї як Руска, можуть лучати ся часті случаї нещасть, рішив Ставропигійскій Институт, яко властитель церкви, внести до львівского маґістрату протест против такого уложеня шин. Протест Ставропигії цїлком оправданий, бо дїйстно годї зрозуміти як можна було на улици Рускій укладати шини під трамвай, однако дивно, що Ставропигія рішила ся вносити протест аж тепер, по уложеню шин, а не тогдї, коли ще розходило ся о вибір дороги і коли маґістрат сам взивав приватні сторони, щоби подавали в комісії реамбуляційній свої заміти.

 

Місто Тернопіль, як з-відтам доносять, діжде ся вже небавом своєї автономічної управи, знесеної ще перед трема роками. Вибори до нової ради міскої відбули ся вправдї ще минувшого року, але против них посипали ся протести і намістництво уневажнило вибір 3 радних та поручило переведенє доповняючого вибору в лютім с. р. Але і против того вибору внесено кілька протестів. Однако намістництво відкинуло их і так став вибір ради правосильним. Небавом має приступити міска рада до уконституованя і має вибрати з-поміж себе бурмістра, віцебурмістра і 3 або 4 асесорів. Вже від тепер повстають різні комбінації що-до кандидатів на сі достоїньства. Характеристично що о сі три місця убігає ся аж 7 адвокатів, 1 лїкар, 1 професор і 1 властитель реальности. Яко кандидатів на бурмістра вимінюють пп. Погорецкого, д-ра Квятковского і д-ра Ґлоґера (всї Поляки), на віцебурмістра д-ра Лучаківского і д-ра Свистуна (Русини), а на платну посаду першого асесора адвокатів: д-ра Блявштайна, д-ра Ляндава і д-ра Мантля (жиди).

 

Нова стіпендія для учениць. Анастасія Юркевичева, вдова по львівскім міщанинї, померша в 1886 роцї, записала Ставропигійскому Институтови половину свого дому, з бажанєм, щоби згаданий Институт оснував стіпендію для шкільної молодежи. Продавши сей [впрочім малий і задовжений] дім, одержав Ставропигійскій Институт суму, що приносить тепер 79 зр. 70 кр. відсотків. Сими днями рішив Институт оснувати з тої суми стіпендійний фонд имени Анастасії Юркевичевої, списати відповідну фундаційну грамоту і предложити єї намістництву до потвердженя, а з процентів удїляти що року стіпендію в сумі 76 зр. в двох піврічних ратах з долини ученици одної з женьских учительских семинарій у всхідній Галичинї.

 

Дрібні вісти. Пос. Олександер Барвіньскій вернув вчера з Карльсбаду до Львова. — В Полянах суровичних, сяніцкого повіта, відреставрували громадяне свою церков і дали єї помалювати коштом 3000 зр.

 

Дѣло

 

17.08.1894