Зворушення в Штральзунд.

 

НАУЕН, Радіо 6. V. В Штральзунд прийшло в неділю до великих уличних розрухів, які спричинило захованняся одного рибака при продажі риб. Зрабовано всі склепи з живностю, пекарні і склади одіння.

 

Реквізіція бібліотек в Будапешті.

 

БУДАПЕШТ до Москви. Радіо з 6. V. В Будапешті зарядженням комісаря освіти мається перебрати на власність держави всі бібліотеки наукових заведень, зліквідованих товариств, приватних властителів, які своі бібліотеки полишили без опіки, а це в ціли заосмотрення людности в лєктуру.

 

Справа договору з Німеччиною.

 

МОСКВА. Радіо з 6. V. Комісія трьох покінчила своі наради над договором з Німеччиною.

Німецьким делєгатам буде дано найбільше 15 днів до розгляду цего договору. Комісія трьох поручила інтернаціональній комісіі поділ німецьких підводних кораблів і що Бразілія має право задержати забрані німецькі кораблі.

 

Маніфест Бесарабського правительствa.

 

ОДЕСА, з 6. V. Зорганізоване часово правительство робітників і селян Бесарабіі з предсідателем Криворукавим на чолі видало маніфест слідуючого змісту:

В імени робітників і селян, — в імени революційноі червоної арміі Бесарабськоі при підмозі Правительства Россіі і Украіни обявляємо, що від нині єдиною властею в Бесарабіі є власть poбітників і селян — яку представляє зорганізоване хвилево правительство Бесарабських робітників і селян.

 

Большовики самі признають, що відступають.

 

ПЕТЕРБУРГ, 23. 4. Большовицька сводка: Східний фронт. В Уральському і Тюбащенському напрямку після впертого бою ворог захопив форт Скоркіно. В районі станції Бергуль 49 в. на захід від Уральського — акціі розвідчиків. На Бугуруславському напрямку наші частини під натисненням значних сил ворога відійшли на нові позиції 70 верств на полудневий захід від Бугульми.

 

Ліквідація комунізму в Монахіі.

 

НАУЕН, радіо з 5. 5. Бої в Монахіюм ще не зовсім устали. Місто очищуєся ще від комуністів. Сильне бороненнє передмістя Грієсінг зістало добуте і тепер є обезоружене. По чотиротижневій перерві появились знова горожанські часописи. Крім Егельгофера, якого доразовий подевий суд засудив на розстріляння, половлено також і инших проводирів комуністів. Вістка, що закладників комуністи поубивали, потверджується. Ix тіла обрабовані цілком, змосакровано. Не всіх ix розстріляно. Деякі з них погибли від ударів кольбами, инших позаколювано багнетами.

 

Будапешт готовиться до оборони.

 

БУДАПЕШТ, радіо з 6. 5. На центральній раді вояків і робітників в Будапешті поставив Беля Кун питання чи Будапешт має піддатися, чи пролєтаріят свою діктатуру буде боронив до остатньої каплі крови. У відповіді на се проклямовано боротьбу до остатнього віддиху. Правительство зарядило загальну мобілізацію пролєтаріяту і оголосило Будапешт, як воєнну область. Серед населення, а в части і серед робітництва більшає негодовання проти Белі Кун.

 

Угорський оперативний звіт.

 

БУДАПЕШТ, радіо з 6. 5. Угорське Коресп. Бюро повідомляє: 5. травня над Тисою і коло Шольпик жива перестрілка. З Мількочу напирають Чехи на полудне. Наші відділи заняли становище на північ від Сальготаріяр. Команда Східноі Арміі.

 

Г. Фош про відносини Поляків до Німців.

 

НАУЕН, радіо з 6. 5. Німецька комісія для переговорів о завішання оружжя, одержала від ген. Фоша відповідь на ноту о польських заборчих плянах, будьтоби польське правительство мало якісь пляни що до Познання і Горішнього Шлеску і будьтоби там збиралося польське військо. Фош заявляє, що Поляки рішучо додержать всіх умов заключеного з Німцями договору.

 

Українські вісти

09.05.1919