[Дѣло, 1882, № 86–87 (6(18)–10(22).XI), с.1–2]     Ескизъ Мирона ***.   I.   Понизше села Ластôвокъ, стрыйского округа, стримитъ надъ Стрыємъ рѣкою высока скала. Стѣною бовдурится она надъ самымъ плесомъ рѣки и своимъ стовбурчастымъ верхомъ, зеленымъ ôтъ моху та папороти, роззыраєся по довколичныхъ горахъ. Стрый рѣка мыє єи стопы и въ осѣнну повѣнь грôзно бурлитъ та пѣнится, заливаючи вузеньку стежечку, що вьєся по пôдъ скалу здовжь берега рѣки.  
26.11.82 | |
[Календар т-ва «Просвіта» на рік. звич. 1882. Льв, 1881, с.27–39]   I.  
26.11.82 | |
[Сьвіт, 1881, № 1–7, 8/9, 10, 11/12 (10.І–XII), с.1–4, 21–25, 41–44, 61–65, 81–83, 99–102, 119– 121,139–144, 162–167, 185–189; 1882, № 13–15, 16/17, 18/19, 20/21 (25.І–IX), с.211–216, 231–236, 253–258, 277–285, 309– 318, 333–345]   І.  
09.12.81 | |
[Сьвіт, 1881, № 3 (10.III), с.44–46]   (Оповіданє.)  
26.11.81 | |
СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛЬОGІЧНА СТУДІЈА ІВАНА ФРАНКА.       Посьвјачају громадському урьадови богоспасајемого міста Дрогобича. АВТОР.     І.   С полудньа однојі хорошојі, весньанојі неділі здивувалисьа дуже два поліцијани, шчо сиділи в „стражници“ дрогобицькојі комуни. До стражниці приведено јакогось панка, молодого шче, середного зросту, в запорошенім, але досить порьаднім уборі.  
13.01.80 | |
[Правда, 1879, №12, с.762–773]   (З моіх споминок.)   Ескиз Руслана.  
23.11.79 | |
[Дзвін, 1878, с.285–296]   (ОПОВІДАНЬЕ МИРОНА СТОРОЖА.)  
26.11.78 | |
[Друг, 1877, № 1 (8.І), с.1; передрук "Борислав. Картини з життя підгірського народу". Львів, 1877,с.35–36]   Вступне слово.   Тымъ спôльнымъ наголовкомъ обнятый цѣлый рядъ оповѣдань, повѣстокъ, та картинъ, котрыхъ цѣль — представити вѣрно житє Пôдгôрянъ Самбôрского та Стрыйского околу. Кôлька слôвъ для выясненя наголовка.  
29.11.77 | |
Бориславъ: Картины зъ житя пôдгôрского народа. Львôвъ: Зъ друк. Т-ва им. Шевченка, пôдъ зарядомъ Фр. Сарницкого, 1877. – 138 с. (с.33-171) (Письма Ивана Франка; [Ч.] ІІ. Передрукъ зъ “Друга”).   Зміст: Вступне слово I. Рôпникъ II. На роботѣ III. Наверненый грѣшникъ    
21.11.77 | |

Сторінки