На міжнароднім конгресі робітників-соціялістів у Брукселі в августі ср. не було Росіян. Від імени редакціі російского журнала "Соціалдемократъ", що виходить в Лондоні, подали Г. Плеханов і Віра Засулич пропамятне письмо на французкій мові, котре тепер видали друком в Женеві "Rapport presente par la Redaction de la revue russe Le Democrate Sоcialiste au Congres International Ouvrier Socialiste a Bruxelles, au moi d'auut 1891"). В тім письмі вони толькують, чому на сьому конгресі нема Росіян.
07.12.91 | |
[Дзвôнок, 1891, № 21 (1 (13). XI), с.174]   Стара казка, по новому розповѣвъ И. Ф.   Бувъ собѣ дѣдъ Андрушка, а въ него баба Ма­рушка, а въ бабы дочечка Мінка, а въ дочки сучечка Фінка, а въ сучки товаришка киця Варварка, а въ кицѣ выхованка мышка Сѣроманка.   Разъ весною взявъ дѣдъ рыскаль тай мотыку, ско­павъ у городци грядку велику, мервицею попринадивъ, грабельками пôдгромадивъ, зробивъ пальцемъ дѣрочку дрôбку — тай посадивъ рѣпку.  
30.11.91 | |
  В 20–21 ч. "Народа" подав д. Охримович зміст брошури д. Будзиновского "Культурная нужда австрійской Руси" і відізвався о ній з великою похвалою. Хотілось би й міні сказати про сю брошуру кілька слів; хоч може в них не буде такоі великоі похвали для автора, та за те може буде більше приключок до діскусіі, котра в таких широких справах, як економічний розвій цілоі Украіни і програма економічноі праці єі інтелігенціі міні видаєся в усякім разі дуже пожиточною.  
20.11.91 | |
Стара казка, по новому розповів І. Ф.   Був собі дід Андрушка, а в него баба Ма­рушка, а в баби дочечка Мінка, а в дочки сучечка Фінка, а в сучки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка.   Раз весною взяв дід рискаль тай мотику, ско­пав у городци грядку велику, мервицею попринадив, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібку — тай посадив ріпку.   Працював дід не марно: зійшла ріпка гарно. Що день йшов дід у город, набравши води повен рот, свою ріпку підливав, їй до життя охоти додавав.  
13.11.91 | |
Проєкти і здобутки.    
07.11.91 | |
І. На недавньому зйізді соціялістів усего світа, що відбувся в Брюсселі, предложив П. Кнудзен, секретар соціяльно-демократичноі партіі в Даніі, дуже інтересний реферат про стан сільских робітників в тім краю і про поступ соціялістичноі агітаціі серед сільскоі людности в тім краю.
07.11.91 | |
Авторови статї „Галицькі вірші“.  
27.09.91 | |
Львів, 15 вересня 1891 р.   Вельмишановний добродію!  
15.09.91 | |

Сторінки