† Тит Ревакович, емеритований судовий радник, голова товариства опіки для еміґрантів ім. св. Рафаіла, б. голова філії товариства "Просвіти" у Львові, член основатель Наукового Товариства ім. Шевченка, член багатьох инших українських Товариств — помер по тяжкій недузі 14. жовтня 1919 р. в 74 році життя. Покійний уродився в селі Волосянки, скільського повіту. По скінченню університетських студій був судією зразу в Садагорі на Буковині а згодом в Підбужу коло Дрогобича. Часи його судейської карієри замітні тим, що він перший став урядувати в суді по українськи. Крім цего завів вписи до табулярних книг в українській мові, за що був наражений на переслідування властей. В "Записках Наукового Товариства" лишилися деякі праці покійного. Є це здебільшого спомини з українського національного руху в Галичині та переписка покійного з деякими визначними українськими діячами. Українська громада тратить в помершім щирого, характерного робітника, а наше селянство зосібна безінтересовного опікуна-приятеля. — Похорони відбудуться в четвер, дня 16. ц. м. о 2. год. пополудни з дому при вул. Чарнецького ч. 26 на личаківський цминтар.

 

Хто має українські часописи, які появлялися після 1. листопада 1918, зволить надіслати до Бібліотеки Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові, вулиця Чарнецького ч. 24. Ходить о скомплєтування річників. Головно залежить нам на провінціональній пресі. Цінні це документи, а в бібліотеці нема ні одного числа.

 

В вправі службового приречення учителів довідуємося, що додаткові деклярації (відкликання приречення, зложеного Українській Народній Републиці і зобовязання зложити на візвання присягу польській державі) будуть зовсім усунені, а всі учителі (-ьки) реституовані.

 

Микола Міхновський живе. Перед кількома тижнями розійшлася була вістка про смерть визначного нашого діяча, орґанізатора Харківщини — Миколи Міхновського. З достовірного жерела довідуємося, що М. Міхновський живе. Саме тепер перебуває на Кубанщині, куди його вислав український уряд в дипльоматичній місії до Кубанців.

 

Крім східної Галичини ще й північна Буковина для Польщі. Для доповнення сензаційної хоч поданої з "достовірного" жерела вістки про дефінітивне прилучення східної Галичини до Польщі, знову доносять з "достовірного" жерела, що також північна Буковина припаде Польщі.

 

Сходини ремісників промисловців і робітників Українців (обох полів.) в ціли заснування "Кружка руханкового" при Тов. "Зоря" відбудуться в неділю дня 19. жовтня о 4. год. по полудни в льокали Тов "Зоря" вул. Вірменська 25. (партер) — За Комітет: Бикалович Остап.

 

Батька сотника Луцького (який є членом української дипльоматичної місії і перебуває якраз в Варшаві) арештовано 6. жовтня і виведено до табору в Пільзні.

 

Нова афера у Львові. Відносно до нотатки поміщеної в 18 числі "Впереду" надсилає нам пресовий референт D.О.G. отсе спростування: "Вістка, подана в згаданій нотатці не відноситься як ошибочно подано до поручника, але до підхорунжого Сікорского, який був управителем друкарні давніше кватермайстерства, тепер D.О.G."

 

Недостача вугля в міських промислових заведеннях у Львові грозить здержанням руху міських трамваїв а навіть більших підприємств, о скілько маґістрат непостарається о потрібну скількість вугля.

 

Ще про тісточка. Спільній делєґації цукорняних промисловців і робітників, яка явилася дня 14. ц. м. у делєґата для Галичини д-ра Ґалецкого і в президії маґістрату, заявлено, що вони нічого не знають про виданий заказ випіку і продажі тісточок і не знають, хто казав розліпити оповіщення з цим заказом. Замічаємо, що в Варшаві знесено на домагання підприємців і робітників заках випіку і продажі тісточок.

 

Вперед!

16.10.1919