Відень 16 жовтня. З півурядового оголошеня проґрами роботи ради державної виходить, що правительство бажає, аби реформи податкова і процедури цивільної війшли в житє з слїдуючим роком; реформою виборчою будуть займати ся поза-парляментарно, хоч утворенєм палат робітничих запевнить ся робітникам кілька мандатів; правительство так довго не відкличе виїмкового стану в Чехії, доки Чехи не згодять ся на угодові пунктації з Нїмцями. — Збори робітничі ухвалили устроїти велику демонстрацію в четвер, коли пос. Пернерсторфер буде говорити в парляментї за реформою виборчою.

 

Градец 16 жовтня. Послом до ради державної вибраний кандидат лібералів проф. Льорбер.

 

Лондон 16 жовтня. В Шанґаю вибухло повстанє. Вісти, мов би Хини виступили з предложенями мира, неправдиві.

 

Рим 16 жовтня. Сего тиждня має папа зачати конференції що-до енцикліки о поворотї православної церкви на католицизм.

 

Брукселя 16 жовтня. При виборах побідили клерикали, а ліберали побіджені. Соціялісти добули доси 19 мандатів, — а має відбути ся 44 доповняючих виборів.

 

Дѣло

16.10.1894