Відень 20 серпня. Нарада міністрів не має занимати ся буджетом на 1895 р., бо ще не уложений. Наради над буджетом відбудуть ся слїдуючого місяця. — Рада державна буде скликана на 16 жовтня. — Банк для країв коронних мав зачати переговори в справі каналу між Дунаєм а Одрою.

 

Петербург 20 серпня. На маневри царскі під Смоленьском, які відбудуть ся під конець сего місяця, зачали вже надходити віддїли войск. Командантом армії північної буде ґен. Ганецкій, а полудневої ґец. Костанда.

 

Кіїв 20 серпня. В справі Кондзельского о шпігуньство в користь Австрії, запав вирок засуджуючій 39 осіб на поселенє в Сибіри. Засуджені суть переважно австрійскими підданими.

 

Софія 20 серпня. Вибори до рад міских відбули ся спокійно в користь теперішного правительства.

 

Лондон 20 серпня. Россія мала вислати войско на Корею. Япанцї прирекли повідомляти Анґлію на 48 годин вперед, єсли загадають заатакувати хиньскі пристани. Хинцї надїють ся, що деякі кроки воєнні застановлять ся з кінцем вересня а зачнуть ся на ново аж в сїчни. Япанцї затягають 100-міліонову позичку на видатки воєнні.

 

Дѣло

 

20.08.1894