Відень 17 серпня. Цїсар затвердив нові постанови орґанізаційні для окружних команд ополченя. Ті нові постанови входять в житє з днем 1 жовтня с. р. Кpaї, репрезентовані в радї державній, дїлять ся на 92 округів ополченя і лучать ся з доповняючими округами оборони краєвої.

 

Берлин 17 серпня. Увязнено тут 40 анархістів. На найблизшій сесії парляменту мають внести проєкт обмеженя пруского права о зборах.

 

Софія 17 серпня. Сторонництво Стамбулова рішило не брати участи в виборах до собранія.

 

Копенгаґа 17 серпня. Цар приїде тут в половинї вересня.

 

Лондон 17 серпня. Після Daily News Анґлія, Франція і Россія умовили cя не дозволити Япанцям заатакувати Пекин; держави заложать вето, єсли би Япанцї заатакували укріпленя Таку, що боронять доступу до Пекина.

 

Дѣло

 

17.08.1894