Замкненє шкільного року в женьскій рускій школї вправ у Львові відбуде ся завтра, в середу дня 11 н. ст. липня. О 8-ій годинї з рана наступить шкільне торжество (при площи Стрілецкій ч. 6). Сего року були вже в тій школї дві рускі кляси, по феріях має бути отворена кляса трета. Родичі що посилають свої дїти до згаданої школи висказують ся о нїй з великими похвалами.

 

Нещастна пригода лучила ся вчера по годинї 10-ій вечером на площи вистави краєвої. Вільгельм Ніхтсдорф занятий при автоматичнім апаратї фотоґрафічнім Барама і Марґулієса, приладжував вчера вечер апарати на нинїшний день. При тій роботї так неосторожно обходив ся з фляшкою колльодіюм, що оно експльодувало і поранило Ніхтедорфа в страшний спосіб. Нещастного оглянув на місци лїкар, а відтак перевезено єго до шпиталя. Лїкарі не мають надїї удержати єго при житю. Нітсдорф походить з Берлина.

 

В Краснім, пов. скалатского, панує дуже сильний тифус, де не-де плямистий. Хорих єсть над 50 осіб, однак майже жадної нема тепер смертности. Причиною того туфусу єсть недостача води до питя, котру возять з сусїдного села Ставок, де через зливи жерело занечищене також намулом і гноєм. В Краснім, лежачім на самім хребтї Медоборів, нема ще кирницї з водою жерельною, тілько з зашкірною, а як посуха, то нема нїякої води в селї. Тепер копають за гроші дані намістництвом кирницю однак і тут показала ся вода зашкірна. Позаяк і в Товстім в сусїдстві найблизшім і в близкій Гусятинщинї панують слабости, то намістництво приказало замкнути приступ до Красного на відпуст церковний на св. апостолів Петра і Павла.

 

Одноразові стипендійні підмоги по 25 зр. з фонда 3-го мая, призначені для учеників ґімназіяльних, котрих предки робили панщину, надав совіт Народного Дому у Львові на сей рік шкільний Ив. Демянчукови, учевикови ІІ-ої ґімназіяльної кляси в Станиславові, сиротї по селянинї і Николаєва Минькови, ученикови IV-ої кляси ґімназіяльної в Перемишли, сиротї по селянинї. Капітал для третої такої підмоги, збирає ся жертвами і відсотками від них.

 

Грім ударив дня 5 н. ст. липня в Дорі домик, що стоїть в пасїцї тамошного пароха о. Тита Блоньского. Саме під той час находив ся о. Блоньскій з кількома робітниками в згаданім домику, однако нїхто не потерпів ушкоди і все скінчило ся на самім страху.

 

Самоубійство. Дня 6 н. ст. липня застрілив ся в Делятинї стражник скарбовий. Причиною самоубійства був страх перед одвічальностію за смерть робітника при копальни соли, пяницю, котрий зачав спорити зі стражником. Стражник ударив єго кілька разів, в наслїдок чого той-же помер.

 

Буря з громами навістила дня 4 н. ст. липня пополудни місто Станиславів і охрестність. Один грім ударив в комин будинку, в котрім містить ся староство, другій в подвірє касарнї для артилєрії, иншій знов в улицю Бельведерску. Крім того били громи по сусїдних полях. Ся злива застала косарів на фільварку Доминиканів під Тисьменицею. Трех з них сховало ся під дуба, в котрий ударив грім, двох косарів убив, а третого цїлковито заглушив.

 

Зміна власности. Маєтність Голучків, положену в повітї сяніцкім, простору 825 морґів, купила сими днями М.А. Товарницка з Улицка зарубаного від жида Маєра Волоского.

 

Огнї. В Ямници, станиславівского повіта, згоріла одна загорода. В пожарі погибло двоє дївчат Василя Бибика. Одна дївчина мала 11, а друга 5 лїт. — В Угнові повстав дня 24 н. ст. червня огонь і знищив три загороди міщаньскі вартости 2.500 зр. Огонь був підложений. — Від грому згоріло кілька будинків в Більчи дня 23 червня. Шкода 1.000 зр.

 

Дрібні вісти. Ректор львівского університету д-р Цвиклиньскій і професор того-ж університету д-р Вернер вручили дня 7 н. ст. липня бувшому міністрови просвіти д-рови Ґавчеви дипльом почетного доктора фільософії. — В Мокрянах під Самбором помер Сильвестер Сас Терлецкій емер. совітник суду краєвого в 81-ім роцї житя. — Міністерство справ внутрішних заборонило фабрикацію і продаж вина та есенцій фабрицї Кароля Пилипа Поляка в Празї, бо єго вироби показали ся шкідні для здоровля.

 

Дѣло

10.07.1894