Офіціяльне звідомлення з Галицького фронту з дня 28 цвітня 1919. На західньому фронті спокійно.

Східний фронт: Коло Пiдволочиск перейшли большевики в силі одної сотні Збруч. Їх відкинено назад. Впрочім дрібна перестрілка стеж та артилєрії. Начальник штабу Галицької армії

 

Надзвичайна Комісія Центрального Уряду У.Н. Републики до Західної Области. До Станиславова прибула Надзвичайна Комісія У.Н.Р. в складі тов. Міністра внутрішніх справ Нянчура, представника військового Міністерства старшини Гладкого і представника Головного Отамана старшини Матвіюка — в справі переговорів з Державним Секретаріятом що до технічного полагодження ріжних державних справ і контролі перебуваючих тут евакуованих з Наддніпрянської України інституцій, військових і урядових служачих. Адреса: Готель Одеса (Австрія), ч. 33. Приймає кождого дня від години 3—5.

 

Нарада в Н.К.Г.А. УПБ. Станиславів, 27. IV. Пресова кватира Н.К.Г.А. звідомляє: Нині відбулася в Н.К.Г. Армії нарада Зїзду повітових державних комісарів та чільнійших діячів повітів: Рогатин, Підгайці, Бережани, Перемишляни і Жидачів. Наради Зїзду, в яких брав участь ґенерал Павленко і полк. Курманович, тревали від години 10-тої перед полуднем до 4-тої по полудни. По промовах ґенерала Павленка і полковника Курмановича, в яких вони зясували теперішне наше положення та між иншим візвали присутних відпоручників устроювати по селах народні віча, на яких взиваноби весь нарід з запілля до несення моральної і матеріяльної помочи фронтови — отворилася дискусія на тему порушених ними справ. Обговорювано між иншим справу дезерцій, матеріяльний і моральний стан фронту і запілля, а в кінці й инші пекучі справи, яких полагодження малоби на діли утворити взаїмну звязь і додатний вплив запілля на фронт. Наради З'їзду закінчено відчитанням відповідно до порушуваних справ уложених резолюцій.

 

Република

30.04.1919