(Десятиліття його поетичної творчости)

 

Десять літ минуло, як серед хору молодих українських поетів почувся новий, свіжий голос. Той голос дався зразу чути таким відмінним від всіх инших голосів, таким ориґінальним і сміливим, що ударив з початку як діссонанс "офіціяльні" круги української літератури. І хто знає, яким шляхом булаби пішла літературна карієра молодого поета, якби не припадкова літературна констеляція того часу, яка дозволила Чупринці, хоч і серед деяких насмішок та протестів, увійти в круг загально признаних українських поетів-ліриків. Почавши "Огнецвітом", він випускав збірку за збіркою ("Ураган", "Метеор", "Білий Гарт", "Сон-трава", "Лицар-сам", "Контрасти") — а отсе перед нами літературний доробок Чупринки за 10 літ, виданий з кінцем минулого року.*)

 

Чупринка "перебився" в літературі досить легко і ще лекше був признаний. Але — як се звичайно буває — широкі літературні круги признали не так зміст, як форму творчости поета, і літературні критики навіть не все орієнтувалися в змісті, не знаючи, куда і до якої катеґорії приділити Чупринку. Він не містився в рамах ніякої доктріни літературної, не давав ніякого "напряму", не приставав, ані не творив коло себе ніякої нової "парафії" — і тому загальна думка, висловлювана, очевидно "поміж рядками", була така, що властиво в творчости Чупринки дарма шукати за якимсь глибшим змістом, що його вірші виходять, кінець-кінцем тільки на "дзеньки-бреньки", на жонґлєрство поетичними фразами та образами, беручи хочби отсей "поетичний жарт" за правду:

 

"Викликає ясний дух

Вірш легесенький як пух,

Вірш, як усміх неньки,

Вірш маленький, коротенький,

 

Без задуми, без вагання,

Без кохання, без благання

І серденьку легко, легко,

Бо прогнали сум далеко

 

          Дзеньки-бреньки...

Ллються, вються,

І сміються

           Дзеньки-бреньки,

Ріжнотонні,

Ріжнодзвонні,

Солоденькі,

Золотенькі,

Життьові брехеньки"...

 

Сам Чупринка не мало причинився до розповсюднення такої опінії про себе в літературних колах, вносячи в свої "профанові" пєси свого рода визиваючо-різкий тон, неначе остентаційно зриваючи з традіціями нашого літературного життя, уважаючи його за "літературне багно", та спалюючи всі мости за собою. — Колиж нарешті візьмемо під увагу брак діффенціяції українського літературного життя, як і те, що de facto всі "напрями" і струї жили під одним дахом, — то зрозуміємо, чому Чупринці прийшлося заняти таке окреме становище, чому його позиція видалася чимсь таким новим, просто "безґрунтовним". Силою факту Чупринка став в опозиції супроти всього, чим жила українська поетична творчість.

 

Ці всі факти одначе не повинні і не можуть заслонювати перед нами правдивої творчої фізіономії Чупринки, а тим більше дійсного змісту його поезії. Історія літератури покаже в свій час, відки і з якого ґрунту взявся у нас Чупринка. А ми покищо маємо один найважнійший та міродатний для нас факт, а разом з тим і мірило оцінки поета: його творчість. "Chcąc mnie sądzić, trzeba być we mnie, nie ze mną" — казав колись Міцкевич, треба лише увійти в той богатий світ переживань поета, — "горіння", як каже він сам, — а віднайдемо одну нитку і розплутаємося в психіці Чупринки, такій незрівноваженій та повній суперечностей на перший погляд. Побачимо тоді не лише самі "дзеньки-бреньки", але і серіозну творчу діяльність, її льоґіку, свого рода "профану" поета, висловлену хочби в пєсі п. з. "Праця поета":

 

"З піснею, з казкою, з словом, з молитвою

З рідною мовою — гострою бритвою,

Муза явилась моя.

 

Струни сердечною кровю окроплені,

Вільним жаданням акорди охоплені

З нею несем ми в життя.

 

Гнівом та сумом родина повитая,

Кровю народная нива политая —

Нашої праці простір.

 

Що там не буде, — співати-мем, грати-мем,

Щиро на рідній землі працювати-мем.

Вздовж і навколо і вшир!..."

 

Перед нами плід 10-літної "праці поета". Шлях його розвитку, очевидно, не закінчений, перед поетом далека дорога. — Але з того, що нам дав досі Чупринка, бачимо і можемо се відчути в кождім його слові одно: се не ремісник, не поет-літерат, яких на Україні так богато, а один з нечисленних серед українських поетів — творець.

 

*) Грицько Чупринка: "Поезії" — томи І—ІІІ. Київ 1918. Вид. Т-во "Криниця".

 

[Република, 06.04.1919]

06.04.1919