◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Засїданє старшини товариства ґімнастичного "Сокіл" відбуде ся завтра в четвер 15 н. ст. марта с. р. о годинї 8 вечером в власних комнатах товариства при улици Подвалє ч. 7. — Володимир Лаврівскій справник.

 

Дирекція вистави підписала умову о винаймленє двох домів при ул. Крашевского, двох при ул. Сикстускій і одного на розї улиць Браєрівскої і Подлевского, щоби перемінити их на готелї сезонові. Ті готелї відповідно устроєні мають зарадити недогодам, випливаючим з евентуальної недостачі мешкань готелевих в часї вистави краєвої.

 

Церков св. Николая у Львові окрадено оногдашної ночи. Невислїджені виновники розбили колодки і виважили двері зелїзні куті по лївій сторонї та дістали ся до середини, звідки украли срібну позолочувану чашу, три шнурки француских коралїв, що висїли на образї Матери Божої в лївім престолї, та розбили дві скарбонки і забрали звідтам около 5 зр. готівки. Шкода виносить до 200 зр.

 

Телєфони в Станиславові. Рескриптом з дня 9 н. ст. лютого дозволило міністерство торговлї заложити в Станиславові державну сїть телєфонів. Нагляд над будовою і устроєнє стації поручено урядникови львівского бюра технічного в дирекції почт п. Кар. Адамови.

 

Затверджений вибір. Цїсар постановою з дня 25 н. ст. лютого затвердив вибір бар. Адольфа Бруницкого, властителя Любіня великого на презеса і Стан. Незабитовского, властителя Угорець незабитівских, на заступника презеса ради повітової в Городку.

 

Здоровлє епископа станиславівского значно полїпшило ся, однак нема надїї, щоби перед чотирма тижднями міг опустити комнату. [Епископ перебуває в Ненадовій коло Дубецка, а хорує на запаленє вени в нозї. Мимо недуги епископ сам рішає всї важнїйші справи діецезальні і в тій цїли висилають ся єму акти до Ненадови.] Позаяк епископ не зараз поверне до Стіниславова, то й не буде міг удїлити рукополаганя десятьом пресвитерам сего Великого посту, отже они мають удати ся в тій цїли до Львова до Впреосв. митрополита.

 

Щедрий дар. Один бувшій посол рускій до львівского сойму і до ради державної прислав до редакції "Галичанина" письмо в котрім заявляє, що ощадивши з посольских дієт 2000 зр., хотїв би, щоби згадана редакція, порозумівши ся з єго приятелем п. Богданом Дїдицким, порадила єму, на яку цїль має він ті гроші призначити, застерігаючи ся против того, що би гроші призначувати на яку фундацію єго имени. За порадою п. Дїдицкого призначив жертвуватель цїлу суму на дім товариства Качковского.

 

Бл. п. крилошанин Михайло Малиновскій не лишив нїякого маєтку, бо зі своєї скупої платнї помагав родинї. Не лишив покійний і памятників. Свій крилошаньскій перстень дарував ще за свого житя до музея "Народного Дому", а крилошаньскій хрест для св. Юра на памятку. Деякі свої записки, письма і кореспонденції казав передати до архіву "Народного Дому". На основі тих матеріялів має бути написана біоґрафія покійного. Письма змісту богословского мають ся передати до церковної ґазети.

 

Аматорске представленє устроює нинї в сали товариства Frohsinn в готели Жоржа у Львові літературно-драматичне товариство "Муза". Будуть представлені три штуки, а то: "Интриґа і засади" однодїєва комедія А. Полячского, "Свічка погасла" комедія в 1 дїї ґр. Фредра і "Подарок на именини" також однодїєва комедія. Початок о годинї 7½ вечером. Цїни місць: Крісла першорядні 1 зр., другорядні 70 кр., партер 40 кр., для учеників і вояків 20 кр.

 

Дрібні вісти. В Познани помер ґр. Август Цїшковскій, визначний польскій учений і предсїдатель тамошного товариства приятелїв наук. — В Бічи умер Александер Семенюк директор тамошного товариста заробкового. — У Відни стане виходити почавши від 15 н. ст. марта нова польска ґазета п. з. Kurjer Polski, присвячена справам торговельним, фінансовим і економічним. Передплата виносить 100 зр. річно. — Звістний у Львові учитель танцїв, Ант. Шен, помер в 86-ім роцї житя. — У Львові помер вчера лїкар, д-р Володислав Скалковскій, в 74-ім роцї житя.

 

Дѣло

14.03.1894

До теми