Роковини великої катастрофи.

30. ц[ього] м[ісяця] мине 30 літ як 30 червня 1908. р. в непролазній тайзі єнісейської губернії на Сибірі 800 км. від м. Туруханська упав найбільший метеорит, який знає людська історія. Ніхто не видів на власні очі таємного гостя з міжпланетних просторів, бо зараз підчас упадку на землю його проглинула земля. Але про його величину можна здогадуватися на основі великого числа проявів, які він викликав у ріжних околицях нашої землі.
На місці упадку.
Метеорит зі страшним шумом упав на землю, звідкіля піднявся велитенський огненний стовп висоти 20 км. Пожежа випалила довкола того місця великі простори лісу. Шум від упадку було чути на 500 км. довкола. Метеорит по упадку зникнув у глибині землі і досі не вдалось його віднайти, хоча багато експедицій його шукало. Ті експедиціі не можуть навіть дійти до місця упадку, бо воно лежить в далекій неприступній тайзі і до нього нема жадної дороги. Єдине, що вдалося досі зробити, це досліди місця упадку літаками. З літака видно серед густої тайги саму площу без ліса ширини на яких 10 км. Крім того головного місця, де впала найбільша частина метеориту, довкола є ще багато ям-кратерів, що видно повстали наслідком зудару відприсків метеориту.
Тільки видно при дослідах місця упадку літаками. Але й такі досліди є дуже трудні, бо густа сибірська тайґа не дозволяє літакам ані ніде осісти, ні навіть знизитися.
Цей таємний метеорит, що пірнув углиб землі, інтриґує ще сьогодні ґеофізиків і астрономів. Щойно недавно московський астроном Астаповін зібрав висліди ріжних дослідів ріжноманітніх проявів, які спричинив упадок згаданого метеорита-велитня у ріжних сторонах Землі.
Землетрус і повітряні хвилі.
Упадок сибірського метеориту викликав велике потрясення земної поволоки та атмосфери у ріжних місцях нашої Землі, де їх записали відповідні дуже прецизні прилади.
У ріжних місцевостях збільшився атмосферний тиск, по якім виступила обнижка тиску і так напереміну. Щойно 21 літ по упадку сибірського метеориту учений Кієф впав на думку, що дивні колихання атмосферного тиску були у звязку з упадком метеориту. Анґлієць Іппль, директор геофізичної обсерваторії в Кю оголосив в 1930 р. свої досліди над атмосферичними хвилями, зареєстрованими апаратами пяти анґлійських стацій у хвилині упадку метеорита. Він виказав, що такі самі дивні зміни в тиску повітря виступили і в інших пунктах нашої Землі, де їх занотували відповідні апарати, як нпр. в Петербурзі, Берліні, Копенгаґені, Заґребі, Ґрінічі, Батавії та Вашинґтоні. Повітряна хвиля, викликана спадком метеориту, мала скорість 318 метрів на секунду. Фізикоґеольоґічна стація в Почдамі помітила дві повітряні хвилі.
Одна прийшла просто із Сибіру, друга 30 годин пізніше. Значить, ця друга повітряна хвиля оббігла довкола Землю і ще була настільки сильна, що її відчули вдруге у Почдамі.
Упадок метеориту викликав також потрясення землі, які записали сейсмоґрафи, що находяться у більших містах. Землетрус, викликаний упадком сибірського метеориту, записали апарати навіть таких далеких місць як Тифліс у Кавказі і Єна.
Світляні явища.
Вночі по упадку метеориту в Европі було видно на небі сріблисті хмаринки. Небо було таке ясне, що в м. Гайдельберґу в Німеччині славний астроном М.Вольф не міг виконувати фотоґрафій звізд. В саму північ можна було читати в околиці Чорного Моря.
Гіпотеза Іппля.
Іппль поставив гіпотезу, на основі якої сибірський метеорит був малою кометою, якої хвіст складався з космічного пилу, а ядро з рою метеоритів. За його гіпотезою, коли ядро комети зударилось зі Землею на Сибірі, то її хвіст зложений з пилу, розпорошився на полудневий захід над Европу, даючи згадані світляні явища.
Пил мав би находитися у вищих верствах атмосфери. На потвердження своєї гіпотези наводить Іппль факт, що в той самий майже час, коли впав сибірський метеорит, впав маленький каменистий метеорит в околиці Києва.
Колиб упала комета...
При наукових розглядах таємниці сибірського метеорита і метеоритів взагалі, насувається питання, що булоб, якби Земля зударилась з якоюсь кометою. У відповідь на це кажуть учені, що якби Земля зустрінулась з „хвостом" комети, тоді їй не загрожує ніяка небезпека. Можливо зрештою, що Земля уже нераз переходила через прозорий, зложений з ніжного космічного пилу хвіст комети.
Інакше, колиб Земля зударилась з ядром комети. Коли гіпотеза Іппля є правдою, тоді легко собі уявити, які з цього булиб наслідки для Землі, коли такий розмірно невеликий сибірський камінь-метеорит викликав на Землі так багато змін!
Два дослідники, співробітники бритійського музею в Льондоні обрахували, що якби сибірський метеорит упав був на 4 години 47 мінут раніше, то місцем його упадку булаб не дика, пуста сибірська тайга, а міліоновий Петербург! Ясно, що по ньому лишилась би тоді лиш гора румовища, перемішана з рештками міліонів мешканців цього великого міста. Не виключене, що і вся історія Европи виглядалаб інакше, якби згинула була у Петербурзі вся царська родина і всі ті, що орґанізували війну у 1914 р.

09.06.1938

До теми