Трудовий Конґрес України ухвалив такий Універсал до Українського Народу:

 

Ми представники Трудового Народу України, її робітництво і селянство, зібравшись у столичнім місті Київі і обговоривши найважнійші потреби Українського Трудящого Люду, постановили в сей тяжкий час, коли на Україну з усіх боків нападають вороги нашої волі, доручити і надалі до слідуючої сесії Конґресу України, вести державну роботу Директорії, яка підняла повстання проти гетьмансько-панської самовласти і заслужила своєю щирою революційною діяльністю повного довірря селянства і робітництва.

 

Конґрес Трудового Народу Української Народньої Републики оповіщає робітничий і селянський люд, що він через військові події на Україні припиняє на де-який час свої засідання, аби роз'їхавшись по городах, повітах і волостях, ми, члени Трудового Конґресу, могли допомогти найважнішій тепер роботі — обороні нашого Рідного Краю.

 

Вся вища влада на Україні, на час перериву засідань Трудового Конґресу, має належати Директорії, котра доповнюється представником од Наддністрянської України (Галичини, Буковини і Угорської України), акт зєднання з якою затверджено на першім засіданні Конґресу 24. сього січня.

 

Для підготовки законопроєктів до слідуючої сесії Трудового Конґресу Української Народньої Републики, Конґрес Трудового Народу України визнав необхідним залишити після себе такі комісії: по обороні Републики, земельну, освітню, бюджетову, заграничних справ і комісію харчових справ.

 

Для того, щоби не повторилося наше давне лихо — неволя під властю чужих народів, Конґрес Трудового Народу України кличе всіх синів Трудового селянства і робітництва на боротьбу за землю і волю.

 

Нехай узнають всі сили, які на нас нападають, що Український Народ уміє не тільки скидати катів та тиранів, але вміє й будувати свою Републику і може своєю силою непохитно й неухильно обороняти своє право порядкувать самим собою.

 

Народе Український!

 

Будь на сторожі свого права. Проти тебе воюють не тільки імперіялістичні контрреволюційні вороги, але ти бачив як совітська Росія, яка не по правді називає себе соціялістичною, теж посилає своїх наймитів-китайців та латишів проти твоєї незалежности.

 

Конґрес Трудового Народу України визнає, що захват московським большевицьким військом нашої землі може довести до приходу нових чужоземців, які тільки ждуть того часу, коли на Україні запанує большевицьке безладдя, щоб напасти на розбиту, зруйновану і пограбовану Україну.

 

Конґрес Трудового Народу України заявляє перед усім світом, що Український Народ бажає миру з усіма народами й не має думки забирати під свою власть чужої землі, але він не допустить ніяких замахів від якої б не було держави, на свою цілість, самостійність і незалежність.

 

Не тільки протестами, але й оружною силою, трудове селянство й робітництво покаже, що Український Народ не потерпить над собою насильства і кривди.

 

Конґрес Трудового Народу України стоячи за Самостійну Українську Народню Републику, для ратування землі і волі закликає щирих синів землі Української стати кріпко до зброї під стяги славного війська Директорії Української Народньої Републики.

 

Ухвалено Конґресом Трудового Народу України в м. Київі, 28. січня 1919 року.

 

[Република, 08.02.1919]

 

08.02.1919