◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Засїданє комітету виставого відбуде ся в пятницю дня 9 лютого о год. 7-мій вечером в комнатї тов. "Просвіта". На порядку дневнім: 1) Принятє пляну павільону, 2) покритє коштів і 3) дальше веденє справи. — З огляду, що повисші справи можуть полагодитись тілько в присутности відпоручників всїх участь беручих товариств, проте прошу явитись в комплєтї. — Володимир Шухевич.

 

Против 10-міліонової позички. Як звістно, рада міста Львова ухвалила оногди затягнути 10-міліонову позичку. Отже, щоби против тої ухвали запротестувати, властителї реальностей скликали вчера виборцїв міста Львова на надзвичайне згромадженє. По бесїдї проф. Єґермана, Бараньского, Матіяшка і других против, а Реваковича за позичкою, зібрані запротестували против затягненя 10-міліонової позички. Також відчитано письмо з підписами 22 урядників, котрі заявили ся против позички.

 

Ставропигійскій Институт розписав був недавно конкурс на три стіпендії, кожда по 105 зр. з фундації Каролини Глинецкої, призначені для слухателїв прав рускої народности. Петиції о ті стіпендії вплинуло всего 8, а то 7 з львівского і 1 з черновецкого університету, значить ся так мало, що навіть не можна буде зложити для намістництва жадані фундаційною грамотою три терна.

 

Міністер просвіти затвердив акт габілітаційний д-ра Войтїха Дїдушицкого на доцента исторії фільософії, естетики і етики в університетї львівскім.

 

Скандал лучив ся сими днями в Пильзнї між поручником Икаловичем і двома цивільними людьми в одній каварни. Поручник посварив ся з торговельником шкір Коном і з броварником Левитом та зранив шаблею Кона. На се Левит хопив крісло і ударив поручника а відтак став утїкати. Офіцир дігнав єго на подвірю і ранив шаблею в плечі. Рани обох досить небезпечні.

 

Число днїв до роботи в роцї. Не всюди число днїв роботи однакове. В глубокій Россії і в Шкотії працюють люде 276 днїв, в Кананї 270, в Анґлії 278, в Портуґалії 273, в Царстві польскім 288, в Испанії 290, в Австрії і Инфлянтах 295, в Италії 298, в Баварії, Бельґії і Люксенбурзї 300, в Саксонії, Финляндії і Франції 302, в Швайцарії, Данії і Норвеґії 303, в Швеції 304, в Прусах і Ирляндії 305, в Сполучених Державах Америки 306, в Голяндії 308, а в Угорщинї 312.

 

Сїчень, місяць найсильнїйших морозів був сего року дуже дивний. В першій половинї обдарив нас "кавалєрским" морозом, а в другій дав нам днї теплі, соняшні, а з ними разом і богато болота. Метеорольоґи уважають той стан воздуха в сїчни незвичайним, а то з таких причин. В протягу 120 лїт від р. 1775 був сїчень 23 рази дуже морозний і середна температура в тих 28 сїчнях виносила — 6.1° Ц. Але у нас від 1 до 18 сїчня (до Йордану) були такі морози, що середна температура виносила — 7.3° Ц., значить: перша половина сїчня була одна з найзимнїйших в цїлім столїтю. Тепер снїгу нема нї на лїк, а болото таке, що й осїнь не могла би єго повстидати ся.

 

Небіщики предметом обуреня. Нїмецкій видїл медичний у Празї обурив ся нечувано на Чехів. Причина сего ученого обуреня така: Дїльницї і передмістя Праги мають обовязок достатчати наукового "матеріялу" до ческого і нїмецкого института анатомічного. Однак передмістє Жижків заявило, що свої трупи буде посилати тілько до института ческого, бо не хоче, щоби нїмецкі руки краяли ческі тїла!..

 

Майно дому Ротшільдів обчислюють тепер на 10 міліярдів франків, коли між тим в р. 1885 оно виносило доперва половину нинїшної суми, бо пять міліярдів франків. З тих пять міліярдів один міліярд належав до париских Ротшільдів. Голосний економіст німецкій д-р Руд. Маєр обчислив, що сей величезний маєток подвоює ся що 15 лїт, отже в роцї 1965 буде виносити 300 міліярдів франків, т. є. буде давати дохід, з котрого можна би удержати 37,120.000 людей. В роцї 1800 старий Ротшільд, основатель родини Ротшільдів, не мав ще майже нїякого маєтку. Доперва маневри біржеві по боротьбі під Ватерльо поставили єго на ноги.

 

Дѣло

 

08.02.1894

До теми