◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Впреосв. митрополит Сильвестер Сембратович гостив дня 2 і 3 н. ст. лютого в Снятинї. В суботу дня 3 лютого відправив в снятиньскій церкви богослуженє, а о 12-ій годинї повінчав панну Товарницку, свою своячку, дочку судьї, з п. Ант. Чарковским, братом ордината. В недїлю повернув Впреосвящений до Львова.

 

Краєва рада шкільна поручила, відповідно до ухвали сойму з року 1892 всїм радам шкільними окружним, щоби на будуще місцеві ради шкільні по уложеню прелімінаря фонду шкільного місцевого, взглядно по замкненю річних рахунків, повідомлювали о тім зверхности громадскі і обшари двірскі з приміткою, що прелімінарі, взглядно рахунки, можуть сторони конкуренційні переглянути у предсїдателя місцевої ради шкільної в 14 днях, евентуально можуть в тім речинци робити свої уваги, котрі відтак мають ся предложити окружній радї шкільній.

 

Цїсарскій ювілей. В роцї 1898 припадає 50-лїтний ювілей панованя цїсаря Франца Іосифа. З нагоди того торжества мають повстати у Відни відповідні памяткові будівлї.

 

Неосторожність з кислотою карболевою! З Гвіздця малого в коломийскім повітї пишуть: Начальник громади Дмитро Колтуник переплатив неосторожність своїм житєм. На новий рік вернув він з церкви, зїв обід, а по обідї хотїв напити ся вина. Мав він вино в шафі, де стояла також нерозпущена кислота карболева. Отже начальник замість налити собі вина, налив тої кислоти. Зараз спізнав страшну помилку, післав по лїкаря, той приїхав, але вже не міг нїчого порадити. Колтуник вмер за кілька годин. Хто має у себе кислоту карболеву, най добре пильнує ся.

 

Підпиранє промислу краєвого. В Перемишли були до розданя з весною різні будови фортечні і касарень. Всї интересовані ждали, коли буде розписана ліцитація, тимчасом дирекція инжинерії віддала просто будову мадярскій фірмі Найшльос і Вунш і жидови Бернштайнови. Покривджені тим поступованєм підприємцї краєві наміряють [як пише Gaz. Przemyska] удати ся до послів Антоновича і Меруновича, щоби они в соймі внесли интерпеляцію.

 

Депутація екзекуторів була послїдними днями у міністра скарбу Плєнера. Д-р Плєнер заявив депутації, що в найкоротшім часї наступить реформа екзекуцій податкових а тим самим і реформа службова екзекуторів. При тій нагодї мають бути увзгляднені бажаня екзекуторів.

 

Огнї. З неосторожности слуг в Бірку старім на фільварку оо. Доміниканів згоріла стайня і сїм коней, вартости до 2000 зр. — Дня 26 м. м. зрана вибух огонь в дестилярнї нафти і парафіни п. Ст. Щепановского і спілки в Печенижинї, котрий спалив фабрику зі знарядами і парафіною, через що наробив шкоди на звиш сто тисяч зр. Шкода була в части обезпечена. Огонь повстав з причини, що робітник Иван Сабадаш закурив собі папіроску, а від неї запалила ся бензина. — В Косівци в городеньскім пов. згоріло 11 загород обезпеченої вартости 3260 зр. — В Сновидові згоріли 2 будинки вартости 560 зр. ; в Забаришках дім на фольварку, вартости 150 зр.; в Стінцї дім і 2 стирти збіжа, вартости 200 зр.

 

Дрібні вісти. В полудневом Тироли помер бувшій управитель домен і лїсів в долиньскім повітї, Кароль Коницкій, великій ворог всего, що руске. — Перекладником для нїмецкого язика именував львівскій висшій суд краєвий кореспондента віденьскої Neue fr. Presse у Львові Бернарда Йоллеса. — Звістний оператор д-р Більрот занедужав небезпечно в Абазії. — Прімарем шпиталю в Станиславові именований д-р Бренер.

 

Дѣло

07.02.1894

До теми