◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Конкурс. З уваги, що на попередний конкурс оголошений в місяци червни 1892 р. не вплинула жадна розправа, про-то Головний Видїл Товариства "Просвіта" у Львові оголошує сим на підставі акту фундаційного з дати: Стрий 27 серпня 1890 р. конкурс на три премії "фундації имени Стефана Дубравского по 90 зр. а. в. Премії тоті призначені Високоповажаним фундатором за написанє найлїпшої популярної розправи в рускім язицї — з исторії, ґеоґрафії, етноґрафії, економії політичної, господарства або права. Премії має право признавати Головний Видїл Товариства "Просвіта" у Львові, до котрого належить надсилати працї конкурсові по день 1 н. ст. цвітня 1894 р. Преміована рукопись стає ся власностію Товариства "Просвіта" у Львові а рукописи праць непреміованих будуть звернені авторам. За Головний Видїл Товариства "Просвіта", у Львові дня 9 н. ст. грудня 1893 р. Д-р Омелян Огоновскій, голова товариства "Просвіта". Д-р Кость Левицкій, член видїлу.

 

К і h. Такі значки війдуть небавом в житє у всїх школах Долитавщини, а то на основі розпорядженя міністра просвіти. Знак К буде означати корони, a h сотики (гелєри). Ті знаки мають бути писані лише латиньскими буквами і без точки по них.

 

Проєкт нової зелїзницї льокальної. Gazeta Stryjska довідує ся, що між нафтарями повстала гадка вибудувати зелїзницю льокальну зі стації Синевідска вижного на Крушельницю до Турки. В той спосіб дождалось би місце купелеве в Корчинї полученя з зелїзницею. Проєкт має війти в житє, коли нафтарі, що купили під Синевідском богато землї розпічнуть добувати нафту. На основі переведених студій надїють ся найти в тих околицях багаті жерела.

 

Самоубійство. Вчера по полудни застрілив ся на кладовищи Личаківскім у Львові Кукавскій, торговельний помічник, син бувшого портієра шпитального. Причина самоубійства не звістна.

 

В справі галицких банкротств появила ся минувшого тиждня в Sonn- und Montagsztg. статя якогось промисловця, котрий відповідає на закиди д-ра Ельбоґена, які він зробив галицкому купецтву в звістній статьї п. з. Galizisches Falliment. В тій відповіди звертає автор увагу на обставину, що віденьскі фабриканти доставляють до Галичини найгіршій товар, що вже нїгде не находить відбуту. Дальше доказує статистичними датами, що в західних провінціях лучає ся більше банкротств як в Галичинї. Вкінци боронить галицке судівництво перед закидами д-ра Ельбоґена.

 

В справі цукроварень відбула ся дня 2 н. ст. лютого нарада, в котрій взяли участь: кн. Сангушко, ґр. Стеф. Замойскій, д-р Мархвицкій, д-р Згурскій, директор Фальтер, д-р Вельовєйскій, ґр. Потулицкій, бар. Ромашкан і бар. Бруницкій. Обговорювано справу заложеня в краю кількох цукроварень, центральної рафінерії і зложеня потрібного на се фонду акційного. Ухвалено зложити комітет, що має займити ся тою справою.

 

Зміна властителїв. Маєтність Струтин в повітї золочівскім, обіймаючу 1550 морґів простору, купила ґр. Фелиція Фредрова, властителька Вибранівки від Ив. Пайґерта за 250.000 зр.

 

В Карлові помер дня 7 сїчня с. р. в 75 р. житя селянин Михайло Квасюк. Він закупив для церкви за 500 зр. чашу, за 150 зр. фелони, за 150 зр. евангеліє, дальше плащеницю, фану і т. д. всего за 1100 зр.

 

Дрібні вісти. В Едінбурзї помер в 76-ім роцї житя Александер Генрі, винаходець уживаного в анґлійскій армії карабіна системи Генрі-Мартіні.

 

Дѣло

05.02.1894

До теми