◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Львів в цифрах. Міске бюро статистичне у Львові видало два томи статистичних відомостей, з котрих виймаємо кілька цїкавих дат. Що до приросту людности Львів розвивав ся так: В р. 1795 було всего 38.749 мешканцїв, 50 лїт пізнїйше, в р. 1844 числив Львів 65.647 а в р. 1890 119.852 мешканцїв. Найбільшій приріст людности виказують рр. 1844 до 1846, натомість в рр. 1830 до 1834 і від 1846 до 1850 показує ся зменшенє людности. — Статистика руху з р. 1892 виказує, що в тім роцї заключено 1218 супружеств, отже в порівнаню з девятилїтєм 1881 до 1890 більше о 245, в порівнаню з р. 1891 о 58 менше. Під взглядом віку супругів відносини були досить нормальні. В р. 1892 з загалу мужчин вступаючих в супружу звязь була в віцї до 24 лїт 5.1%, від 24—30 лїт 50.4%, від 39—40 лїт 26.2%, від 40—50 лїт 11.1%, від 50—60 лїт 4.4%, над 60 лїт 2.7%. З загалу женщин було до 20 лїт 12.1%, від 20—24 лїт 21.1%, від 24—30 лїт 33.8%, від 30—40 лїт 20.4%, від 40 до 50 лїт 8.6% над 50 лїт 3.8%. Як цифра супружеств зменшила ся цифра уроджених в р. 1892. В тім роцї уродило ся 4.783 дїтей — менше в пересїчнім порівнаню з роками від 1881 до 1890 о 606 4 дїтей, а в порівнаню з 1891 р. о 50 менше. Найбільшу цифру уродин у Львові виказують місяцї: в рр. 1881 і 1882 цвітень, в р. 1883 май, в р. 1884 і 1885 цвітен, в р. 1886 май, в рр. 1888 і 1891 сїчень, в рр. 1889, 1890 і 1892 цвітень. — Що-до смертности, то на 1.000 мешканцїв умерло у Львові в р. 1892 30.7%, отже в порівнаню з другими містами Львів ще досить занедбаний під взглядом санітарним. Під взглядом пола, умерло у Львові в р. 1892: мужчин 52.5, женщин 47.5. — Львів під взглядом залюдненя займає в Австрії четверте місце по Відни, Празї і Трієстї. Домів прибуло 1.29%. Цїни мешкань дорогі, пересїчно одно мешканє було дорожше о 10.8 зр. нїж в р. 1884.

 

Як розуміє лихву касаційний трибунал. Купця С. Шайнбаха з Добромиля обжаловано, що він в 36 випадках допустив ся лихви супротив людей, котрим позичав гроші. Виставлене свідоцтво староства назвало Шайнбаха "систематичним глитаєм, котрий, яко лихвар першої степени, визискує заводово доохрестне населенє". При розправі показалось, що в 29 випадках наступило задавненє, а за 7 випадків засуджено єго на 5 місяцїв острого арешту і 1000 зр. грошевої кари. В наслїдок зажаленя неважности відбула ся розправа перед трибуналом касаційним. Обжалованого боронив д-р Геніґсман і піднїс, що засудженє Шайнбаха було безосновне тому, що він нїколи не застерігав собі винагороди при удїлюваню кредиту, а доперва лиш тогдї жадав винагороди, коли єму сплачувано довг. Трибунал прихилив ся до виводів оборонця і знїс вирок, мотивуючи тим, що "лихва заходить аж в тім случаю, єсли удїляючій кредиту застерігає собі зараз при позичцї грошей високій процент, але не тогдї, коли жадає винагороди від довжника при обчислюваню грошей."

 

Рада шкільна краєва затвердила до ужитку підручник: "Друга книжка рахункова для учеників шкіл народних". Цїна примірника 16 кр. або 32 гелєрів.

 

Збільшенє посад при дирекції скарбу. Gazeta urzędnicza довідуєсь з добре поинформованого жерела, що п. Коритовскій перебуваючи кілька днїв у Відни предложив міністерству проєкт збільшеня краєвої дирекції скарбу о дві посади старших совітників, дальше проєкт перенесеня всїх начальників повітових дирекцій скарбу до ранґи старших совітників і сталого усистемізованя тих посад в згаданій клясї ранґи.

 

В Висоцку повіта брідского — як звіщує Kurj. Lwow. — панує від кількох тижднїв страшна шкарлятина і діфтерія. Вимерло кількадесять дїтей, денно буває нераз по три похорони. Лїкаря нема в місци. Бідні селяне не можуть собі дати ради. Краєвий протомедик повинен розлянути сю справу і вислати там лїкаря на час епідемії.

 

Фіскалізм на Буковинї. Черновецка Gazeta Рolska подає такій факт: Буковиньска дирекція скарбу мала відкрити величезні мальверзації в горальни в Слободї-Банилів і засудила Альтера Ґольдгаґена, арендатора на заплату 200.000 зр. Ґольдгаґен відкликав ся до висшого трибуналу виміру належитостей у Відни, і в кількох місяцях прийшла відповідь. Віденьскій трибунал знїс вимірену кару і орік, що Ґольдгаґен повинен заплатити порядкову кару в висотї пять зр.

 

Доходи з карточної гри. В Монте Карльо находить ся, як звістно, на цїлий світ славний дім гри, в котрім великі пани позбувають ся маєтків, а часто і житя. Ся благородна институція находить ся в посїданю акційного товариства, до котрого належать князї крови, ґрафи, барони славних, чи радше православлених имен родових. Отже на загальних зборах тих акціонарів відчитано справозданє за р. 1892, після котрого чистий зиск за один рік виносить 25,800.000 франків. Дівіденда виказує від одної акції 47%; номінальна вартість акції виносить 500 франків, а дїйстна вартість майже пять рази стілько. Товариство акційне поносить величезні кошти. Платить князеви Монако 2 міліони, оплачує цїлу адміністрацію єго держави, удержує майже 1.100 урядників банкових, підпомагає зруйнованих грачів, заосмотрює касу пенсійну для урядників і поносить всї кошти удержаня і урядженя дому гри. Доходи заохотили акціонарів і они захотїли заложити філію в княжестві Люксембурґ. Товариство жертвує правительству 9 міліонів за дозвіл на отворенє дому гри, однак правительство не хоче.

 

Дѣло

03.01.1894

До теми