◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Процес о паркан. В судї карнім при ул. Городецкій у Львові засїдав оногди на лаві обжалованих бурмістр міста Львова п. Едмунд Мохнацкій. Обжаловуючим був проф. Єґерман. Справа пійшла о паркан, котрий свого часу виставив проф. Єґерман при ул. Театиньскій, а котрий відтак був розібраний на приказ директора уряду будівничого Гохберґера з тої причини, що після єго ореченя той паркан був неестетичний і поведений так, що стояв на грунтї громадскім. Ся річ прийшла під дискусію ради громадскої і тогдї п. Мохнацкій сказав що проф. Єґерман "забрав" чи "заграбив" власність громадску. Проф. Єґерман обидив ся тим і обжалував голову міста і директора уряду будівничого о клевету. Обжалований презідент Мохнацкій боронив ся тим, що він опирав ся на висказї Гохберґера, а Гохберґер користаючи з того, що обжалованє було внесене по упливі приписаного речинця, не зявив ся цїлком в судї. В наслїдок того цофнув проф. Єґерман свою жаюбу, а суд увільнив бурмістра від обжалованя.

 

В львівскій поліції зайшли з днем 1 н. ст. грудня деякі зміни. Старшій комісар поліції п.  Соболяк обіймив прасове бюро в державній прокураторії, а шефом бюра, котрому підлягають санітарні і шинкарскі справи, став комісар п. Янкевич, що був доси цензором при прасовім бюрі в державній прокураторії. П. Янкевичеви придїлені урядники пп. Завалкевич і Собота.

 

В Коломиї мають бути заведені телефони, бо зголосило ся вже достаточне число абонентів. Крім того буде Коломия получена телєфонічно з Печенїжином. — Новий будинок каси щадничої в Коломиї буде елєктрично освітлений.

 

Зміна власности. Часть маєтности Дубрівка в сяніцкім повітї перейшла від п. Марії Шелискої на власність п. Іосифи Рильскої.

 

Про вчерашне віче в Рогатинї одержуємо нинї таку поки-що коротку звістку: Віче відбуло ся при великім здвизї народу. При рефератї о. Городецкого про загальне голосованє правительственний комісар п. Матковскій перервав віче, розвязуючи єго. На интервенцію у ц. к. старости дальше ведено наради, але реферату о реформі виборчій уже не докінчено. Другі реферати були виголошені при великім одушевленю зібраного народу. Віче скінчило ся о годинї 4-ій.

 

"Наталка Полтавка" на сценї в Парижи. Україньска трупа драматична Деркача переїздила оногди крізь Галичину до Парижа, щоби там перед францускою публикою дати цикль представлень. На перше представленє, котре, як довідались від артиста згаданої трупи п. Григорія Алекс. Степняка, відбуде ся в четвер 7-мого н. ст. грудня, призначена наша, вічно свіжа "Наталка Полтавка". Цїкаво буде знати, як віднесе ся вибаглива француска публика до мельодійних звуків україньскої пісни і слова.

 

Ucisk Pоlaków przez Rusinów — а радше новий доказ ucisk-y подає псевдо-ліберальний орґан импрессаріїв скарбківского театру звертаючись з жалобою до дирекції почт на почтового урядника в Косові за те, що він, очевидно лиш з браку переказів з польскою написею, продав з конечности якомусь шовіністови переказ з написею рускою. Ну, і hejze na Soplicę.

 

Кольпортажа карток. В маю с. р. краківска партія соціялістична пороздавала між робітників такі картки: "Жадаю загального, безпосередного тайного права голосованя для кождої одиницї, без різницї пола, від 21 року житя". Ті картки мали служити до обчисленя числа приклонників загального голосованя і з підписом дотичного властителя мали долучитись до петиції маючої в тій справі вислати ся до ради державної. Поліція добачила в розповсюдненю карток переступство кольпортажи, а карний суд в Кракові засудив кількох робітників на великі грошеві кари, а взглядно на кару арешту. Отже в наслїдок рекурсу розбирав апеляційний трибунал сю справу ще раз і знїс вирок першої инстанції.

 

Зниженє карти їзди на австрійских зелїзницях одержали державні урядники, і то, урядники перших вісьмох ранґ можуть користуватись зниженою цїною лиш в першій або другій клясї. Урядники девятої, десятої і одинацятої ранґи можуть користати також з обниженя в третій клясї. Розпорядженє входить в житє з днем 1-го сїчня 1894 року, і після него будуть платити урядники в особових поїздах за першу клясу 2 кр., за другу 1 кр., а за трету 0.9 кр. від кільометра. В поспішних поїздах буде коштувати перша кляса 3 кр., друга 1.5 кр., а трета 1.2 кр. від одного кільометра.

 

О. Иван Скобельскій, вислужений декан і парох в Лишни, дрогобицкого деканата, предсїдатель філії Общества Качковского і Бурси св. Іоана Хрестителя в Дрогобичи, упокоїв ся передвчера в 69-ім роцї житя а 41-ім священьства. Покійний належав до дїяльнїйших людей старшої партії. Був членом многих руских товариств і институцій а свого часу через 12 лїт директором народної і злученої з нею низшої школи реальної в Самборі.

 

Про фальшованє чаю появила ся сими днями книжочка в польскім язицї, написана А. Буковским. Чай фальшують не лиш у нас, але й в Хинах. З початку додавано до него лише нешкідні примішки, пізнїйше не лише додавано вербове листє, але й просто продавано се листє за чистий чай. Листє вербове заступила згодом яфина (черниця) в полученю з кусниками вугля, бибулою, соломою, цибулею, хлїбом, пірєм і т. ин. річами. Найновійше єсть фабрикованє т. зв. чаю кавказкого, котрий представляє мішанину яфини з листєм вимоченого чаю, перемішаного з глиною, піском і мосяжним порошком. Автор подає цїкаві подробицї що-до тих фальшовань і вказує на способи розпізнаваня их.

 

Самоубійства. В недїлю о 8-ій годинї рано відобрав собі у Львові житє Тадей Старак, 20-лїтний складач, напивши ся карболевої кислоти. Причина самоубійства не звістна. — В четвер минувшого тиждня о 6-ій годинї рано застрілив ся в Станиславові в касарни оборони краєвої фельдфебель 70 баталіону, Теофіль Котовскій. Причиною самоубійства були відносини службові. — Дня 2 н. ст. грудня застрілив ся в Перемишли вояк 77 полку піхоти. Смерть наступила зараз. Причина самоубійства не звістна.

 

Дѣло

05.12.1893

До теми