Подяка.

Комітет для торжественного перевезеня тлїнних останків бл. п. Маркіяна Шашкевича складає отсим прилюдну подяку всїм тим, що своїм трудом і своєю участію причинились до звеличеня сего народного свята, — а именно Єго Ексцелєнції ВПреосв. Митрополиту д-ру Сильвестру Сембратовичу за провід в походї похороннім. Відтак дякує комітет ВПреп. крилошанам Капітули митрополичої у Львові, — обом крилошанам-делєґатам епископскої Капітули в Станиславові ВПреп. Ткачуникови і Гробельскому, — дякує тим кільком соткам світского духовеньства, що из всїх сторін Галичини приїхали на се народне свято, — дякує ВП. монахам Чина св. Василія В. за участь в походї похороннім, — відтак питомцям гр. кат. семинарії й хорови рускої молодїжи шкільної за прегарний спів похоронний, — дякує ВП. дирекції і по. професорам рускої ґімназії, що зо всїми учениками явились в тім походї, і взагалї всїм тим школам, що взяли участь в похоронах, — дякує ВП. руским послам і всїм кількадесяти делєґаціям руских товариств і институцій, делєґаціям руского жіноцтва, міщан і селян; — дякує проф. Володимирови Шухевичеви і проф. Исидорови Громницкому за впорядкованє величавого походу, — дякує ВП. членам філії "Просвіти" в Камінцї струмиловій, що мощі Маркіяна перевезла до Львова, — дякує п. учителеви Михайлови Зельскому, що в Новосїлках заняв ся впорядкованєм похорону, — о. Исидорови Зельскому з Милятина, о. Володимиру Рожеєвскому з Новосїлок лїских і всему духовеньству, зібраному в Новосїлках за відправу поминального богослуженя тамже, — ВП. о. совітникови Адольфови Василевскому за поминальне богослуженє в церкві св. Параскеви у Львові, — о. Данилови Танячкевичеви з Закомаря, о. Омелянови Дольницкому з Ріпнева, послови Олекс. Барвіньскому, п. Филипови Романишину, начальникови громадскому з Новосїлок лїских, о. совітникови Михайлу Цегельскому, д-ру Ом. Огоновскому, о. віцеректорови гр.-к. духовної семінарії Михайлови Мрицови, послови Юліянови Романчукови — за пропамятні слова, виголошені підчас перенесеня мощей і над гробом; — дальше дякує комітет молодїжи академичної, а найпаче сторожи почестній, — дякує братствам церковним і взагалї всїм тим, котрі своєю участію показали, що им память безсмертного Маркіяна дорога. Вкінци комітет складає щиру подяку товариству "Боян" за відспіванє точок проґрами, славному артистї-співакови Мишузї за відспіванє двох руских пісень, паннї Ользї Барвіньскій за деклямацію, а п. Корнилови Устіяновичу за виголошенє патріотичної бесїди на концертї. Комітет висказує також велику свою радість из-за того, що на єго поклик зявились тисячі земляків на теє народне свято, щоб показати світови, що Русь живе на своїй поконвічній земли й вміє віддати честь свому будителеви.

 

Від Комітету Маркіянового.

 

У Львові дня 6. листопада 1893.

 

Дѣло

 

06.11.1893

До теми