Відкрита лекція Лекторію САУ з жіночих студій: Іванна Черчович – к.і.н., молодша наукова співробітниця Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

В українському просторі Галичини означеного часу жінки помітні не одразу. Приписувана їм винятково приватна сфера активності – щонайперше в межах дому і родини – створювала враження, що жінок або взагалі не було, або було дуже мало. За винятком кількох відомих жіночих імен життя загалу видавалося майже непомітним, особливо на тлі зримих громадських досягнень чоловіків. Така ситуація, однак, впродовж другої половини ХІХ ст. мала позитивну тенденцію до змін, час до часу зазнаючи критики в контексті поширення ідей емансипації і розвитку національного руху, в ідеалах якого жінки знаходили свої окремі ролі. Вивчення історії повсякдення і приватного життя все ж дозволяє роздивитися, як і чим жили жінки, зокрема – у середовищі української інтелігенції, представники якої найчастіше ставали авторами спогадів, щоденників, родинного листування. У лекції йтиметься про те, як суспільна дискусія навколо «жіночого питання», з одного боку, і національний рух, з іншого, впливали на повсякденне життя жінок з середовища української еліти, як у результаті цього процесу змінювалися моделі жіночого виховання і навчання, яким чином освіта і професія (як найбільш очевидні наслідки емансипації) позначалися на життєвих стратегіях жінок, як формувалися сфери очікуваної від них громадської участі, яким чином емансипаційні ідеї у сумі з національною риторикою змінювали ролі жінок у сім’ї.

Втр, 10/24/2017 - 16:15
вул. Козельницька 2-А (ауд. 424)
Лекторій УКУ