У "Деннику Розпорядків" для Генерального Губернаторства" з 6. жовтня 1942 р., ч. 83 появився декрет Генерального Губернатора з 24. вересня ц. р. про створення Наукового Інституту ім. Шевченка у Львові. Текст цього декрету такий:

 

§1.

 

Основується Інститут ім. Шевченка з метою розвивати і порядкувати наукові досліди в ділянці українознавства. Він, покликаний також продовжувати завдання колишнього Т-ва ім. Шевченка, поскільки вони входять в обсяг його діяльности.

 

§2.

 

Інститут є публично-правною установою. Він підлягає безпосередньо правлінню Генерального Губернаторства (Головний Відділ Науки і Навчання). Його осідок є Львів.

 

§3.

 

(1) Завдання Інституту досліджувати українське життя і простір у сучасному й минулому, розвивати українську науку на всіх, звязаних з тим ділянках, досліджувати взаємини між німецьким і українським народами, як також оголошувати і поширювати висліди наукової праці.

 

(2) Інститут співпрацюватиме з установами, що мають подібні цілі.

 

(3) В Інституті вживається поруч себе німецької й української мов, як рівноправних.

 

§4.

 

Інститутом кермує директор. Він дбає про поладнання всіх біжучих ділових справ і заступає Інститут судово і позасудово. Йому додано, як дорадний орган, головно для наукових справ, наукову колегію.

 

§5.

 

(1) Інститут ділиться на секції, що у свою чергу охоплюють відповідну кількість рефератів для поодиноких дисциплін.

 

(2) До Інституту належать професори і наукові референти. Крім цього можна іменувати почесних професорів або співробітників-кореспондентів.

 

§6.

 

(1) Бюджет Інституту покривається зі засобів Генерального Губернаторства.

 

(2) Бюджет вимагає дозволу керманича Головного Відділу Фінансів в уряді Генерального Губернаторства. Рахунковий рік числиться від 1-го квітня одного року до 31 березня чергового року. Той сам час обіймає також і діловий рік Інституту.

 

(3) Заходи, що заторкують фінансові справи Генерального Губернаторства (відкривання установ і і. д.) вимагають також дозволу керманича Головного Відділу Фінансів у правлінні Генерального Губернаторства.

 

§7.

 

Поза тим правні відносини і внутрішню організацію Інституту управильнює статут, виданий правлінням Генерального Губернаторства (Головний Відділ Науки і Навчання).

 

Генеральний Губернатор Франк.

 

Одночасно з декретом оголошено вже статут Інституту ім. Шевченка у Львові за підписом керманича Головного Відділу Науки і Навчання у правлінні Генерального Губернаторства Вацке.

 

[Краківські вісті]

10.10.1942