Заклик Митрополита Андрея Шептицького до духовенства

 

Львів, 22 серпня.

 

У "Львівських Архіепархіяльних Відомостях" (ч. 7—8, 1942) Митрополит Андрей Шептицький видав до всього українського греко-католицького духовенства заклик

 

"В СПРАВІ ПІЛЬНИХ РОБІТ У НЕДІЛІ І СВЯТА ТА ВІДДАЧІ КОНТИНҐЕНТУ"

 

такого змісту:

 

На випадок, коли б треба було працювати в полі в празники Преображення і Успення або коли б влада домагалася тих робіт, не узгляднюючи цих празників, як теж в місцевостях, де є робітники, що в ті дні мусять працювати і не можуть брати участи в Службі Божій, Митроп. Ординаріят уділяє всім священикам власть, дану Ап. Престолом, відправляти Службу Божу ввечір в 7 год., після 4-годинного посту. Після такого самого посту можуть в ті дні й вірні приступити до св. Причастія.

 

При тій нагоді закликаю Духовенство і вірних совісно виповняти непротивні Божому законові зарядження влади. В даному випадку ужити позволення, даного весною Митр. Ординаріятом зогляду на потреби рільної господарки, працювати в неділі і свята.

 

II.

 

Священики повинні як прикладом, так і радою помогти хліборобам сповнити важкий обов'язок зложити в приписаному речинці континґент, а то як члени комісії, чи поза нею повинні вжити цілого свого впливу, щоб розложення тягару на поодинокі села, чи поодиноких господарів відбулося по справедливості і відповідало дійсній спроможності кожного господарства. То дасться осягнути тільки тоді, коли всі матимуть добру волю сповнити свій обовязок. Хто усувається від свого обов'язку, той спихає тягар, що, може перевищає вже спроможність, на ближнього і може наражати і себе і сусідів на небажані наслідки.

 

Львів, дня 14 серпня 1942.

 

† АНДРЕЙ, Митрополит.

 

[Львівські вісті]

23.08.1942