Подробиці про змову "Залізної Ґвардії”.

АКТ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРОТИ КОДРЕАНУ.
Б[увший] провідник „Залізної Ґвардії" Кодреану дістав акт обвинувачення, що обіймає 40 сторінок. На основі найдених при ревізіях документів прокуратор закидує  Корнелієві Кодреану, що він намагався розбити армію та громадянські орґанізації, в інтересі чужих держав.
"Залізна Ґвардія” була зорґанізована у невеличкі законспіровані клітини. Її орґаном були військові частини „Люіза Марінс", розміщені в 13-ох місцевостях. Терористичної орґанізації "Залізної Гвардії" не вдалося ще викрити.
"Залізна Ґвардія“ виконала кілька атентатів м. ін. на Дуку; щоб дійти до влади, вона хотіла згладити зі світу 200 осіб. Кодреану діставав із закордону субвенції у висоті 45 міл[ьйонів] леїв місячно.
ГОҐА ПОМЕР.
Колишній румунський премієр Октавіян Гоґа помер у суботу в Семигороді. Від двох днів був він спараліжований. Гоґа помер у 57. році життя. Він був головою союзу румунських письменників, членом румунської академії наук і головою румунської христіянсько-національної партії (націоналістів).
„ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОМІСАРІАТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН".
Румунський король видав декрет, яким переніс секцію меншинних справ міністерства віросповідань до президії ради міністрів, перезиваючи її на „ґенеральний комісаріят для справ меншин”. Ця установа має стояти на сторожі виконання постанов уряду щодо меншин, дальше вона має досліджувати справи меншин і вносити урядові проєкти розвязки тих справ. Виконавча влада має звертатись до комісаря справ національних меншин щодо розпорядків у справах реліґії, виховання та громадянських установ. Буджет комісаріяту буде належати до буджету ради міністрів. Окремі розпорядки уряду означать поділ комісаріяту на секції та визначать обсяг їхньої діяльности.

10.05.1938

До теми