Нацбанк випустив пам’ятну медаль до дня народження «Львівської політехніки».

 

Національний банк України 25 травня 2017 року випустив пам’ятну медаль «Національний університет "Львівська політехніка"», інформує прес-служба НБУ.

 

«Ця пам’ятна медаль присвячена одному з найстаріших технічних університетів зі славною історією – Національному університету "Львівська політехніка", який є потужним осередком науки й освіти, генератором ідей та винаходів», – ідеться в повідомленні.

 

Медаль виготовлено з нейзильберу, якість карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм, тираж – 20 тис. штук. Придбати медаль можна за 26 грн у відділах грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу НБУ.

 

На аверсі медалі розміщено: угорі малий Державний Герб України, по обидва боки від якого написи: Україна Ukraine; зображено розміщені на будівлі університету алегоричні скульптури, що символізують науки і мистецтва, під якими написи: Lvivska Polytechnika/National University/1816. Ліворуч розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.


Пам'ятна медаль НБУ до дня народження Національного університету "Львівська політехніка".

 

На реверсі медалі зображено головну будівлю університету, зведену в останній третині ХІХ ст. за проектом архітектора Юліана Захаревича. На будівлі розміщено напис LITTERIS ET ARTIBVS (Науками й мистецтвами). Угорі розміщено написи: Національний університет (угорі півколом)/1816/ Львівська політехніка.

 

Над створенням медалі працював художник і скульптор Анатолій Дем’яненко.

30.05.2017