11.01.1892

Всч. Духовеньство дек. перегиньского, зібране нa соборчику в Ясени 15 н. ст. грудня, постановило дві важні справи. Насамперед всї священики зобовязали ся уживати в урядовій переписцї лише руского язика. Потім піднесла велику вагу руского асекураційного товариства "Днїстер" і постановили се товариство підпирати (асекурувати у него будинки ерекціональні і т. д.).
С. Е. Митрополит Сильвестер пожертвував при Новім Роцї: для ремісничого товариства "Зоря" у Львові 10 зр., для учеників рускої ґімназії львівскої 10 зр. і для товариства "Шкільна Поміч" у Львові 10 зр. (Секретаріят Є. Е. митрополита зложив повисшу великодушно жертвовану суму на руки редакції "Дѣла").
Нещастна пригода. 3 Буківска в Сяноцкім доносять, що лїсничій дібр капітульних в Воли миговій підчас ловів на дики в дни мрачнім убив лїсного, думаючи, що стріляє до дика. Обдукція виказала, що куля перейшла через легкі нещастного.
Про самовільний податок на селян пишуть нам из Зашкова під Львовом: "В Зашкові на ґрунтах громадских винаймав від кількох лїт польованє двір, належачій до монастиря Домініканів львівских, за 9 зр., позаяк була то найвисша цїна, подавана на ліцитації в старостві. Недавно відбула ся нова ліцитація, а до неї крім двора стануло кількох аматорів зі Львова і ті підбили цїну винайму на 25 зр., котру вкінци прибило староство Домініканам. Однак замість на заяцях і куропатках відбивати повисшу цїну, благородний орден постановив відбити собі на бідних вашківских селянах. Пріор Домініканів і єго лїсничі наложили по 15 кр. данини на кождого селянина удаючого ся по дерево до лїсів Домініканьских, і голосять, що так довго будуть побирати ту оплату, доки не вирівнають надвишки заплаченої на ліцитації. Тим способом громада Зашків, на котрої користь вплинули ті 26 зр. по причинї конкуренції стрільцїв, власними грішми заплатить собі за винаєм монахам польованя. Єсть се так явна кривда, що староство повинно розслїдити стан річи і усунути надужитя ненаситних міліціонерів габітових. А щоби ще більше громадї доскулити, мав наказати пріор Домініканів своїм лїсничим не пускати до лїса начальника громади п. Миколу Ошійку за те, що він не хотїв випустити польованя за давнїйшу цїну, а стояв на сторожи интересів громади. — Господар з Зашкова.
Контроля над мясом. Маґістрат міста Пeремишля поручив свому ветеринареви, щоби всїм різниках, що підвисшили цїну мяса о 4 кр. на кільоґрамі, цїхував до різаня лише тучені воли. Пльомба на рубанім мясї з волів привязана буде до кождої ноги на білім шнурку а пльомба на мясї коров і ялівок на шнурку синім. Купуючі можуть ся пересвідчити чи одержують мясо з волів чи з коров.
Нова торговиця у Львові. Маґістрат міста Львова оголошує, що для вигоди публики заложило місто нову торговицю для безрог у Львові, на ґрунтах положених по-за валом зелїзницї бродскої над коритом Полтви. В тій цїли вибудувано на згаданім ґрунтї шалас на 400 штук безрог і уряджено провізоричні хлїви до передержуваня безрог. Торги на безроги зачали ся дня 8 н. ст. сїчня с. р. і будуть відбувати ся що втірка і пятницї. Оплати торгові виносять по 2 кр. від штуки і таку саму оплату побирати ся буде на добу за уміщенє безрог в хлївах.
Дрібні віcти. Цїсар дарував громадї Головецко в повітї старомійскім 100 зр. на будову школи. — В Петербург померла Варвара Линковска одна з найсимпатичнїйших артисток польскої сцени і бувша директорка провінціональної трупи театральної. — В Кракові стала виходити нова ґазета п. з. Przegląd Autonomiczny.

1888 новинки