04.01.1942

Починаючи з 1 січня 1942 р. видається таку кількість харчів для українського і польського населення на поодинокі відтинки харчевої картки:
Хліб для дорослих В1 — В4 по 1.400 гр.; Хліб для дітей В1 — В4 по 1.050 гр.; М'ясо або м'ясні продукти FІ — F4 по 100 гр.; Мука М1 — М4 по 100 гр.; Крупа або інші продукти для дітей N1 — N4 по 125 гр.; Мармоляда А1 — А 4 по 100 гр.; Цукор Z1 — Z4 по 100 гр.; Масло S1—S2 по 60 гр.; Олія S6 — S7 по 60 гр.; Намістка кави N5 — N6 по 80 гр.; Риби; Яйця S3 по 2 шт.; Папіроси S7 по 30 шт.; Сірники S4 по 5 короб.; Сіль S5 по 500 гр.; Штучний мід.
Додаток:
М'ясо з кісткою Цузац 1 400 гр.; Мука Цузац 2 400 гр.; Мармоляда Цузац 3 100 гр.; Цукор Цузац 4 100 гр.; Крупа або інші продукти Цузац 5 400 гр.; Олія Цузац 6 20 гр.; Намістка кави Цузац 7 80 гр.
Продаж вище наведених товарів можлива лише на підставі харчевих карток і то лише тим особам, які втягнені на листу покупців даної крамниці.
При втяганні на листу покупців відтинають продавці слідуючі відтинки замовлення:
На споживчі товари (мука, цукор й інші) відтинок №І.; На м'ясо і м'ясні вироби відтинок №II.; На молоко, масло, яйця відтинок №III.; На хліб відтинок №IV.
Крамниці реєструють, як курців, лише мужчин від 18 літ на підставі особистої довідки:
Видача харчів поодиноким особам (з виїмком молока) відбувається в такім самім порядку, в якім реєстровано. Для цього керівник крамниці зобов'язаний поділити загальну кількість покупців на поодинокі торгові дні (на приклад при 6000 зареєстрованих покупців приділює №1—1.000 на понеділок, №1.001—2.000 на вівторок і т. д.).
Для орієнтації покупців поділ цей належить вивісити на виднім місці в крамниці.
Позачергово (і в першу чергу) належить полагодити:
а) особи, які не закупили або взагалі не одержали належних їм товарів в попередніх днях; б) особи, які виказуються довідкою праці, виставленою працедавцем; ц) жінки у відмінному стані, жінки з дітьми до трьох літ, хворих і особи віком понад 60 літ; д) молоко видається в першу чергу для дітей до 10 літ і хворих.
Додаткові купони (Цузац) можуть реалізувати в крамницях лише збірно фабричні кухні, підприємства і бюра. Поодинокі особи не можуть реалізувати додаткових купонів.

1938 дописи