31.12.1891

Буджет міста Львова на рік 1892 представляє ся після проєкту буджетового так: Звичайні видатки на р. 1892 обчислено на 1,384.378 т. є. о 106.775 зр. більше, нїж в р. 1891. А звичайні доходи 1,241,645 т. є. в порівнаню з попередним роком лиш о 48.618 більше. Надзвичайні видатки (на нові будівлї і заклади, оплати инвестиційних позичок і дорожняний додаток) виносять 588.500 зр. і мають покрити ся також незвичайними доходами (заляглими належитостями за касарнї для войска 100.000 і зворотом надвишки коштів будови школи промислової 120.000, а також продажею галицкого майдану за 150.000 і продажею цїнних паперів за 140.000 зр.) На школи преліміновано 373.914 зр. Добра земні, що суть власностью громади м. Львова, котрі оцїнено на 383.746 зр. вартости, преліміновані суть з доходом 55.389 зр., з видатками 32.740, отже чистий дохід виносив би 22.649 зр.
Архів міста Львова буде отворений до публичних студій від 1 сїчня 1892 кождого дня від год. 10-ої до 1-ої перед полуднем, з виїмкою недїль і свят.
Комітет устроючій збори pобітників і селян в Станіславові видав також афіші рускі такого змісту: "В недїлю дня 3 лат. сїчня 1892 о год. пів до третої по полудни відбудуть ся в сали Седеольмаєра в Станіславові загальні збори робітників і селян в справі загального голосованя, свободи праси і різні внески. Робітники! Селяне! Товариші! Збори в так важній справі повинні спонукати вас взяти в них як найчисленнїйшу участь. — Комітет."
На радї міскій Львова перепало внесенє д-ра Стройновского, щоби вибудувати за 32.000 зр. новий канал на улици Личаківскій, бо давний канал єсть невідповідний і причиняє ся до того, що кождого року на тій улици появляє ся епідемія тифу. Внесенє перепало, позаяк за-для видатку на будову каналу не було би можна докінчити забудованя Полтви на т. зв. "Рурах".
Три цїсарскі стіпендії, по 1000 зр. річно, які видїл краєвий основав при нагодї 40-лїтного ювилею цїсарского — надав цїсар на представленє краєвого видїлу: Стан. Врублевскому д-рови прав, Петрови Бєньковскому д-рови фільософії і Eвг. Боженцкому д-рови медицини.

1888 новинки