30.12.1941

Щедра жертва. Д-р М. Розич із Праги жертвував із нагоди роковин смерті своєї дружини 1000 чеських корон із таким розподілом: 250 корон на допомогу українському студентству у Львові, 260 корон для студентів Києва, 250 корон для бідних дітей у Києві та 250 корон для видавництва "Наступ" у Празі.
Для полонених. У Варшаві відбулась доповідь поета Е. Маланюка на тему: "Незнаний Шевченко". Дохід із доповіді призначив референт на допомогу українським полоненим.
Реєстрація емеритів. Особи, що одержували до 1 вересня 1939 року емеритуру Управи міста Львова повинні зголоситися в Емеритальному Бюрі Міської Суспільної Опіки (Ринок 24, ІІ. п.). При зголошенні треба предложити: 1) затвердження відпис останнього емеритального декрету з 1938 року. 2) останній витяг емеритального конта з 1938 р., 3) посвідку громади про місце замешкання або постійного побуту 1 вересня 1939 р. та 1 серпня 1941, 4) деклярацію, що стверджувала б арійське походження від третього покоління, 5) залегалізовані відписи шлюбного акту та метрик дітей до 14-го року життя. Для реєстрації поодиноких груп емеритів призначені окремі дні, а саме: 2 січня — театральні працівники, 3 січня — працівники Заведення чищення міста, 5 січня — працівники газівні та водопроводів, 10-го січня — всі інші емерити, від 12—17 січня — працівники електрівні та трамваїв, від 20—28 січня — працівники Управи міста. По реєстрації буде устійнена форма й висота емеритури. Емерити, що живуть на провінції, можуть полагодити реєстрацію поштою.
Суспільні галапаси. Контроля руху харчевих карт у Львові, розпоряджена рішенням Штадтгауптмана з дня 13 грудня ц. р., показала, що в цій ділянці є багато занедбань та неточностей. Мешканці не зголошуються своєчасно по відбір карт, не реєструються годі, коли треба, та подають більше осіб, яким нібито належаться харчеві картки, як у дійсності є. Такі одиниці дбають лиш про свої власні, тісні інтереси, але насправді шкодять собі особисто, а вже найбільше шкоди приносять загалові, цілій суспільності, бо вводять у збірне життя хаос. Це свого роду галапаси на організмі загалу. Таксамо несовісно роблять деякі крамничні продавці, які користають з того, що дехто не визнається якслід у картковій системі і вирізують з його картки невідповідні купони й таким робом не дають йому змоги купити товару, який йому належиться. Це також суспільні галапаси.
Діяльність Українбанку. Передвоєнний Український Кооперативний Банк в Сокалі відновив свою діяльність. Щоб попровадити нормально банкову працю, Українбанк приступив до зібрання власних фондів та до організації кредиту згідно з вимогами господарського життя. У виконанні цих завдань добився вже Українбанк деяких успіхів. Ряд господарських установ зложили паї, яких сума перевищує кількадесять тисяч золотих. Майже всі установи повіту відкрили біжучі рахунки і на них виплачують свої резерви. Заразом пороблено заходи, щоб придбати дешевий кредит для відбудови господарств, знищених воєнними діями. Поборовши перші організаційні труднощі, зараз поширює Українбанк свої агенди із дня на день.

1938 новинки