29.12.1891

На бенефіс артиста руско-народного театру п. С. Яновича відбуде ся дня 2 н. ст. сїчня 1892 р. в суботу в Станіславові вистава траґедії Шілєра "Розбійники".
З причини удержавненя зелїзниці Кароля Людвика перенесено з днем 1 сїчня 1892 р. зі Львова до Кракова 67 урядників, до Відня 15, до Станіславова 13, до Перемишля 4, до Вілях в Тироли 1, до Старого Санча 1, до Но-вого Санча 1, до Сколього 1, до Меріш Шенберґ 1, до Сучави 1, до руху в різних стаціях 22, разом 127. На разї не визначено ще місця для 26 урядників.
Додаток дорожняний. Politik доносить, що мiнicтep фінансів Штайнбах мав дати дозвіл на удїленє додатку дорожняного до платнї від Нового Року по 120 зр. урядникам трех найнизших катеґорій в містах, що числять понад 40.000 мешканцїв. Отже се відносилось би в Галичинї лише до Львова і Кракова і було би кривдою для урядників в таких містах, як Тернопіль, Перемишль, Ярослав,
Общество "Русских Дам" у Львові просить нас оповістити єго справозданє касове за рік 1891. З кінцем 1890 року остало ся в касї 356 зр. 58 кр. Доходу з вечерів, членьских вкладок і дарів в роцї 1891 було 542 зр. 04 кр., отже разом 898 зр. 62 кр. Роздано-ж в тім роцї яко одноразові запомоги для вдів і сиріт 100 зр., на місячне удержанє сиріт в воспиталищах 370 зр. 56 кр., а на инші потреби 108 зр. 45 кр. разом розходу 579 зр. 01 кр. Кромі того общество "Руских Дам" має (яко депозит) в касї Ставропигійского Института цїнні ефекти в сумі 2.292 зp. 85 кр. і книжочку щадничу на 262 зр. яко дар одержаний в роцї 1891 від жертводавця не бажаючого виявити свого имени.
Самоубійство. В кривчицкім лїсї коло Львова хотїв вчера рано повісити ся на дереві вояк 95 полку Павло Білик. Причиною отчайдушного заміру мало бутя зле обходженє з ним капраля. Власти зарядили слїдство. — Дня 22 с. м. повісив ся в лїсї мисловицкім (пов. Скалат) божевільний сторож скарбовий Макаревич.
На Різдво справив король Бельґії Лєопольд вечеру для 800 робітників, що робили при направі замку Лєкень. Крім вечері дістав кождий робітник пять франків, фляшку вина і одно пуделко цукрів для родини.
Дезертир. Штабовий підофіцир з 73 полку піхоти в Еґер Іосиф Гібель, накоївши богато різних надужить, здезертирував, а коли єго жандарм Гомолє увязнив, він зранив тяжко жандарма вистрілом з револьверу, скрив ся на кладовище і там собі відобрав житє.
Дрібні вісти. Архикнязь Лєополд Салватор виїхав вчера в Коломиїске на лови, а верне до Львова дня 31 с. м. — Померли: фельдмаршал-поручник Антін Гайцінґер в наслїдок инфлюенци в 65 р. житя; славний маляр дуньскій в 65 р. житя; адвокат краєвий в Стрию д-р Северин Сулима Попель дня 23 с. м. в 57 р. житя. — Каса ощадности в Коломиї зложила 50 зр. на фонд вдів і сиріт по урядниках і слугах властей політичних. Цїсар дарував 100 зр. на урядженє церкви в Печенїжинї. — В Довгополи спалили ся великі засоби дров барона Поппера. Шкода виносить 6.000 зр.

1888 новинки