26.12.1941

Організатори дитячих садків. Інструкторський курс для організаторок постійних і сезонових дитячих садків на терені Дистрикту Галичина влаштовує Український Краєвий Комітет у Львові. Першенство мають дошкільні референтки при УКомітетах. Вимагана фахова освіта. тобто закінчення захоронкарської семинарії, педкурси для дошкільних справ, або принайменше дволітня практика у дошкільній установі. Зголошення на курс приймають у Шкільному Відділі УКК, Львів, Паркова 10, І. пов. Речинець курсу буде поданий пізніше.
Порадив вибору звання. Український Краєвий Комітет у Львові повідомляє, що веде Порадню вибору звання. Порадня має за завдання допомогти батькам га молоді в справах вибору звання. 1. Молодь, що бажає посвятитися сільському господарству, ремісничому чи купецькому званню і бажає навчатись: а) практично: в підприємствах, варстатах; б) теоретично в школах: ремісничих, промислових, торговельних, сільсько-господарських і технічних — може одержати інформації про можливості навчання відповідно до своїх здібностей і вимог. 2. Середнєшкільна молодь, що бажає продовжувати свої студії в школах: а) середніх: загальнообразуючих, фахових, промислових і технічних; б) високих: в краю і за кордоном — може одержати інформації про всі типи шкіл, умовини прийняття та кошти студій. Поради дають щодня в У. К. К. у Львові, вул. Паркова ч. 10, II. пов., в годинах між 9—11.
Ялинка для дітей. Для українських дітей у садках і захоронках буде зорганізована ялинка. Діти зможуть знову по двох роках натішитись красою Божого деревця та поколядувати.
Реєстрація працездатності. 10 січня 1942 року закінчується реєстрація працездатності молоді. Їй підлягають усі хлопці від 16 до 25 року життя. До реєстрації треба принести довідку від працедавця. За незголошення грозить кара.
Царство іграшок. У часі, що попереджує Святе Різдва Христового, на виставах львівських крамниць красується безліч усякого роду іграшок. Це в більшості вироби львівського промислу. Іграшки приманюють до себе не лиш дітвору, але й старших людей, що приглядаючись їм, забувають сіру буденщину та дійсність і думкою линуть у часи дитячих літ, коли дійсністю була їм казка, міт, легенда. Це дозволяє їм забувати хоч на хвилину повседневні журби і смутки та відпочати душею у країні мрії й фантазії.

1938 новинки