25.12.1891

Вчера пізним вечером одержали ми від нашого кореспондента слїдуючу телєґраму з Бродів:
"Участь віча численна, переважно селяньска. Предсїдателем вибраний о. Сїрко, однак справдї президєв правительственний комісар — а з того нелад в проводї віча. Впрочім участники віча ухвалюють поважно революції в справах шкільних, політичних і економічних".
Заки подамо докладний образ сего віча, зазначимо на paзї головний вид ходу нарад. Участників явило cя до 300, переважно селян а немного интеліґенції духовної. Предсїдателем віча вибрано о. Сїрка, заступником о. Монцїбовича, а секретарями о. Левицкого і селянина Корчемного.
Приступлено до порядку денного нарад віча. Першій реферат шкільний мав п. Третяк і збори приняли резолюції, дотикаючі не лиш загальних справ шкільництва руского, але також льокальних справ Брідщини. Реферат політичний віддано селянинови Чирнякови і по-при резолюцію, завзиваючу послів до згідного поступованя в соймі принято ще резолюцію, домагаючу ся зміни ординації виборчої. — Реферат економічний, як показало ся, не був готовий, бо хоч п. Процик зі Львова приїхав до Бродів з готовим рефератом, віче признало сей реферат не яко вічевий лиш яко особистий, длятого п. Процик не хотїв відчитати єго а виручив єго в тім п. Павлик, редактор "Народа", подавши резолюції економічні коломийского віча. Віче приняло резолюції, при чім вивязала ся досить оживлена дискусія. При поодиноких рефератах забирали голос селяне Мартищук, Чирняк, Гаврилюк і инші.
Що-до формального веденя нарад віча годить ся згадати, що знати було декуди нелад і непорядок. Не хочемо сего приписати президії вічевій, котрій можна би закинути недостачу енерґії, потрібної в таких справах, — як радше цїлком непотрібній инґеренції комісаря правительственного п. Нападієвича. На віче явилось двох відпоручників політичної власти, пп. Нападієвич і Пілявтовскій. В поведеню комісарів можна було добачати тенденцію розвязати віче, бо чим же пояснити часті натяки на таку евентуальність a навіть можна сказати і тероризованє поодиноких бесїдників вічевих. Разило також надто велике напиранє комісаря Нападієвича на президію віча і знов надто велика улягливість президії супротив инґеренції правительственних відпоручників.
Для переведеня ухвал віча вибрано екзекутивний комітет, зложений з шести членів, в котрий війшли: о. Сїрко, о. Монцїбович, Третяк, Гаврилюк, Чирняк і Корчемний.
Наради віча закінчились о 5-ій год. вечером.
Перед вічем відбулось Богослуженє, на котрім о. Ярема, катихит ґімназіяльний, виголосив світлу проповідь, котра зробила велике вражінє на присутних і може пересвідчила их о безхосенности всяких демонстрацій.

1888 дописи