14.12.1941

Замість квітів на домовину. Замість квітів на домовину бл. п. Ольги Ціпановської, великої Громадянки, зложила п. Олена Кульчицька 50 зол. для полонених.
Для полонених. Працівники Харчового Уряду у Львові, зложили через Червоний Хрест 150 зол. для українців-полонених у Німеччині, знагоди ім'янин п. Андрія Сербина.
Переписка з Райхом дозволена. 3 поштових урядів Дистрикту Галичина можна висилати до Райху листи й картки за такою самою оплатою, яка обов'язує в Генерал-Губернаторстві.
Поїзд Берлін—Букарешт. Дня 12. ц. м. зачав курсувати поспішний поїзд, що лучить Берлін з Букарештом. Розклад їзди представляється так: Берлін (Фрідріхштрасе) 13.48, Краків 0.44—1.20, Львів 9.00—9.30, через Станиславів, Коломию і Снятин до Букарешту 6.52. Поїзд складається з двох особових вагонів, двох спальних та спального вагону 3 кл., що курсує на лінії Краків—Львів. Їзда назад. Букарешт 15.25, Львів 13.57. Краків 21.48, а далі вже згідно з дотеперішнім планом поспішного поїзду Краків—Берлін, а то: Краків 22.12, Берлін (Фрідріхштрассе) 8.51. Цей новий поїзд свідчить найкраще про працю Німецької Східньої Залізниці (Остбан), котра поконала багато перешкод і урухомила для нормального руху перший безпосередній поїзд, який лучить столицю Райху зі столицею союзної Румунії.
Промисловий податок на 1941 р. Головний Відділ Фінансів Уряду Генерального Губернаторства, видав дня 1. XII. ц. р. запорядок про встановлення передплат на рахунок промислового податку на рік 1942. Передплату слід вибирати від усіх постійних промислових підприємств. Промисловими підприємствами є: а) торговельні підприємства; б) промислові заведення; в) ремісничі заведення. Промислового податку не платять: а) хліборобська й лісова господарка, городництво і садівництво, годівля тварин, хатньої птиці, риболовство й полювання, б) виконування якогось урядового або вільного звання. Передплати зобов'язаний є платити підприємець. Підставою обчислення є промисловий зиск. Міродатннй є промисловий зиск з календарного року 1940, або того торговельного року, котрий попереджував обрахунковий рік 1941 (від 1 квітня 1941 р. до 31 березня 1942 р.). Передплати виносять: За перших 2.400 зол. промислового зиску 0%; за дальших: 2.400 зол. промислового зиску 1%; 2.400 зол. промислового зиску 2%; 2.400 зол. промислового зиску 3%; 2.400 зол. промислового зиску 4%; за усі дальші квоти промислового зиску 5%. Ближче про це можна довідатися з Урядового Денника для Генерального Губернаторства (Амтліхер Анцайгер фір дас Генеральгувернемау) ч. 86 з дня 9. XII. 1941 р.
Дозвіл на подорож автобусом. Дозволи на подорож автобусом Східньої Залізниці (Остбан) зі Львова до Перемишля та з Перемишля до Львова, можна одержати в будинку Дирекції Східної Залізниці (Остбан) при вул. Зигмунтівській ч. 1, II. поверх, кімната ч. 210, години прийому в дні праці від 12—13.
Господарка золотом. Від дня V. XI. 1941 р. обов'язує в Дистрикті Галичина розпорядок Генерального Губернатора "про господарку золотом та іншими шляхотними металями, камінням, перлами і зробленими з них предметами". Ближче про це можна довідатися з Денника Розпорядків для Генерального Губернаторства з 1941 р. на стор. 539 і 553 та доповнення на 678 стор. В цьому доповненні є новий параграф, котрий відноситься до жидів та жидівських підприємств. Він наказує жидам зголосити увесь запас цих предметів до дня 1 січня 1942 р. в Уряді Господарки Золотом і іншими шляхотними металями в Генерал-Губернаторстві.
Театр для дітей. В традиційний день св. Миколая Театр для дітей при Краєвому Інституті Української Народної Творчості має в залі Інституту для школярів м. Львова спеціяльну виставу — нову п'єсу письменника Криницького п. н. "Поворот св. Миколая". Ця п'єса своїм вмістом тісно пов'язана з нашою сучасністю і являє цінний мистецько-виховний матеріял. Відвідування школярами цієї вистави запляновано провести організовано через школи. З цією метою директори шкіл мають не пізніше 16. XII. придбати в Інституті потрібну для їх школи кількість білетів. Вистава відбудеться 18. XII. та 19. XII. у день. Про початок вистави кожна школа довідається в Інституті.

1938 новинки