12.12.1941

Суспільна Опіка. В перших днях нової дійсності повстала за почином тодішнього посадника м. Львова д-р Ю. Полянського Суспільна Опіка, якої завданням була допомога найбіднішим та найбільш потребуючим. З часом Перейшла вона в Український Допомоговий Комітет, що від 15. XI. є відділом Суспільної Опіки при Українському Краєвому Комітеті у Львові. Допомогова акція велась у кількох видах. У Львові діє 15 кухонь, які від 5 серпня до 26 листопада видали 111.200 сніданків, 132.656 обідів та 104.050 вечер. В цей спосіб що днини видають ці кухні 1.850 сніданків, 3.335 обідів і 1.860 вечер для найбідніших українців у Львові. Кухні розположені на просторі цілого міста та є вони й на Знесінні, Левандівці та Клепарові. Окремою опікою користувались переселенці та полонені, що переїздили через Львів. Для них були окремі кухні та доми для нічлігу. За цей період видала Суспільна Опіка 269.458.91 зл. на грошеву допомогу найбіднішим, полоненим і переселенцям, бо на допомогу для цих трьох верств нашого суспільства, скермована передусім її акція. З цієї суми 36.529 зл. передано як субвенції для відділів на провінції. 101.328,94 на харчову та грошеву допомогу бідним, 3.500.97 на табори для переселенців та 28.100 зл. на субвенції для інвалідів. Крім цього передано 5.000 зл. для погорільців у Яворові та 10.000 зл. на субвенції для дитячих садків. Велику допомогу принесла Суспільна Опіка потребуючим у формі одежі, взуття те білля. Дані про це по обчисленні, будуть подані до відома.
Скуповочні крамниці. "Промторг" відкрив у Львові кільканадцять крамниць, у яких скуповує хатнє устаткування, фортепіяни, технічні приряди, фото-апарати, як теж всіляку гардеробу, футра, килими, порцеляну й таке інше. В цей спосіб мешканці позбудуться посередників чи всяких приватних інтересників, і зможуть продати непотрібні їм речі в державних крамницях по державних цінах.
Громадський чин. Подаємо до відома ширшому загалові громадянства, чин Евгена Демкова, керівника ресторану "Кафе цур Гітте" — чин гідний наслідування. Він жертвував 1.000 зол. на миколаївські дарунки для п'ятьох родин, жертв большевицького терору. Крім цього жертвував 100 зол. на Український Комітет, одержані від одного громадянина, як грошеву сатисфакцію за образу його національної чести. Український Комітет складає йому цією дорогою свою подяку. П. Евген Демків уповажнив нас візвати всіх українських купців, а зокрема раставраторів, щоби зі зближаючимся святом св. Миколая не забули про жертви большевицького терору. — Український Краєвий Комітет.
Похорон бл. п. О. Ціпановської. Похорони бл. п. Ольги Ціпановської відбудуться у суботу, 13 грудня в год. 2.30 з каплиці анатомії у Львові при вул. Пекарській 52.

1938 новинки