Загальні Збори "Спілки Українських Письменників"

Львів, 21 вересня. 19 вересня відбулися Загальні Збори Спілки Українських Письменників в домівці при вул. Підвалля 3. Збори вирішили оформити організаційно Спілку, приймаючи в склад дійсних членів таких українських письменників: Брилинський Максим, Гаврилюк Володимир, Гай-Головко Олекса, Голубець Микола, Гординський Святослав, Деркач Марія, Дорошенко Володимир, Дучимінська Ольга, Єндик Ростислав, Керницький Іван, Ковальчук Володислав, Колесса Філярет, Кравченко Уляна, Левицький-Софронів Василь, Лужницький Григорій, Малицька Константина, Мельник-Матвіїв Микола, Нижанківський Богдан, Пачовський Василь, Позичанюк Йосип, Радзикевич Володимир, Романишин Михайло, Смольський Григорій, Тарнович Юліян, Цурковський Ярослав, Чарнецький Степан, Шаян Володимир, Щурат Василь, Яворівський Євген, Яцків-Одолян Михайло.
Збори обрали нове Правління в складі: Голова — Пачовський Василь, 1-ий заступник голови: Цурковський Ярослав, 2-ий заступник голови — Єндик Ростислав, відповідальний секретар — Шаян Володимир, скарбник — Мельник-Матіїв Микола.

23.09.1941

До теми